Izabela Chamczyk – Seriously salty / nowe materializacje


09.10.2020 - 05.11.2020

Wystawa znanej malarki i performerki prezentuje najnowsze prace powstałe w ścisłym związku i współdziałaniu z aktywnością samej materii w zjawiskowy sposób objawiającej zachodzące w niej procesy. Autorka, programowo przekraczając dwubiegunowość pojęć destrukcji i kreacji, ukazuje ich jednoczesną tożsamość obecną zarówno w pięknie abstrakcyjnych form jak i konkretnych gadżetów czy artefaktów naszej cywilizacji pochłanianych i ponownie przyswajanych przez żywioł natury.

Wystawa planowana na marzec b.r. tuż przed otwarciem została „zahibernowana” na kilka miesięcy przez żywioł koronawirusa. W międzyczasie artystka znana z działań procesualnych rozwinęła performatywne projekty online zainicjowane udziałem w cyklu #entropiawdomu. Wystawą „Seriously salty / nowe materializacje" wraca do przestrzeni galeryjnej.

Kuratorzy: Alicja i Mariusz Jodko

Izabela Chamczyk, malarka, absolwentka wrocławskiej ASP (2009), dyplom z wyróżnieniem, stypendystka czasopisma Artluk /stypendium dla młodego artysty/ i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorka wielu wystaw, akcji, działań, filmów. Jedna z najbardziej aktywnych artystek młodej generacji. Pracuje w wielu mediach nieustannie przekraczając i redefiniując ich granice. Interesuje ją sztuka procesualna, odbywająca się w czasie i przestrzeni (np. publicznej). Tworzy filmy o specyficznej poetyce z pogranicza video artu i dokumentu.

Galeria Entropia
(071) 344-46-34

ul. Rzeźnicza 4

50-129 Wrocław

09.10.2020 - 05.11.2020

wernisaż

08.10.2020

18:00