Ireneusz Jankowski – Proste, ukośne


22.10.2021 - 13.11.2021

Wszystko należy upraszczać jak tylko można, ale nie bardziej.
Albert Einstein

 

Wystawa Proste, Ukośne to zbiór najnowszych obrazów autorstwa Ireneusza Jankowskiego. Przemawia w nich język matematyczny, język geometrii, język artysty dążącego w swoich pracach do nieskończoności, absolutu, porządku kosmicznego. 

I tak jak geometria wyewoluowała od badania kształtów znanych z codziennego życia do studiów nad nieskończenie wymiarowymi abstrakcyjnymi przestrzeniami matematycznymi, tak proces twórczy Jankowskiego rozpoczyna się zawsze od analizy pejzażu, badania jego form, postaci, światła i barwy, prowadząc do zapisu przestrzeni plastycznych za pomocą prostych i płaszczyzn, elementów abstrakcyjnych w wyrazie dla przedstawiania krajobrazu. Artysta w swojej pracy i analizie logicznej odchodzi od mimetyczności, dąży ku ukazaniu aksjomatów otaczającego nas świata. 

Def.: Aksjomaty są zdaniami wyodrębnionymi spośród wszystkich twierdzeń danej teorii, wybranymi tak, aby wynikały z nich wszystkie pozostałe twierdzenia tej teorii.

 

Jeśli zatem założymy, że aksjomatami w twórczości Jankowskiego są trzy zdania prawdziwe: 

- proste budują kompozycję,

- koła symbolizują dowolne ciała niebieskie,

- kolor buduje przestrzeń i głębię,

to otrzymamy potwierdzenie teorii przetworzeń artystycznych Ireneusza Jankowskiego. 

 

W malarstwie chodzi o to, by w odpowiednim miejscu położyć odpowiedni kolor.
Paul Cézanne

 

Inspiracje artysty krążą wokół twórczości Paula Cézanne’a, z którego czerpie kolor oraz kompozycję krajobrazu, jednocześnie oddając hołd innemu mistrzowi – Pietowi Mondrianowi. Połączenie tych dwóch jakże ważnych fascynacji ukształtowało osobisty, własny i wyrafinowany język Ireneusza Jankowskiego, wyróżniający go na tle pozostałych artystów tworzących w nurcie abstrakcji geometrycznej. 

W obrazach prezentowanych na wystawie Proste, ukośne możemy zatem odnaleźć kolorystykę od barw podstawowych – Mondrianowskich, po szarości, burgundy, fiolety i inne nieoczywiste – wydawałoby się w zestawieniu z czystą geometrią – barwy.  Jednak dopełniają one – niezwykle spójnie – język geometrii artysty, co naturalnie czujemy w odbiorze każdego obrazu.  

Ireneusz Jankowski potrafi patrzeć na otaczający nas świat dogłębnie, widzi barwę światła i barwę cienia, potrafi wyodrębnić je pomimo zakorzenionej w nas wiedzy i stereotypowych skojarzeń. Tę naukę przekazuje od wielu lat swoim uczniom, przyszłym artystom.  Obrazy zebrane na wystawie są niezwykle estetyczne, minimalistyczne, wywarzone, bije z nich spokój. Dają oczyszczenie świadomości, porządkują mętlik codzienności. Pozwalają odetchnąć i zatrzymać się w swojej imaginacji. 

Abstrakcja geometryczna u Jankowskiego jest zwieńczeniem jego poszukiwań twórczych. Miały one początek w tradycyjnym malarstwie krajobrazu, później przejawiały się w obrazach ceramicznych, aż dotarły do prezentowanych obecnie reliefów geometrycznych, będących połączeniem techniki malarskiej z trójwymiarem. 

Całą przyjemność w obcowaniu z pracami artysty prezentowanymi na wystawie Proste, ukośne, daje poszukiwanie krajobrazu, który jest źródłem każdej kompozycji i jej głównym tematem. Pozwala uwolnić wyobraźnię, która płynie za kształtami i barwami, przywołując wspomnienia i skojarzenia bliskie każdemu odbiorcy...

 

 


 

Galeria SPOT W.

Stalowa 33

03-425 Warszawa

22.10.2021 - 13.11.2021

wernisaż

21.10.2021

19:00

Patronat medialny