Instrumentarium tradycyjne


27.04.2019 - 01.09.2019

Na wystawie zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt instrumentów charakterystycz- nych dla polskiej muzyki ludowej: chordofo- ny, w których źródłem dźwięku jest napięta struna (skrzypce, basy, cymbały), aerofo- ny, z których dźwięk wydobywa się dzięki drgającemu powietrzu (wszystkie rodzaje dud polskich, instrumenty pasterskie takie jak np. trombity, a także piszczałki, fujar- ki, gwizdki), różnego typu membranofony (bębny obręczowe, burczybasy) oraz idio- fony, w których drga i wydaje dźwięk cała powierzchnia (grzechotki, kołatki, dzwonki)

 

Wszystkie eksponaty wykonane zostały w ramach organizowanego cyklicznie przez szy- dłowieckie Muzeum Ogólnopolskiego Konkursu na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych. Od lat 80. XX w. odbyło się 5 edycji tego konkursu, w ostatniej – zreali- zowanej w 2016 r. – udział wzięli zarówno twórcy starszego pokolenia (urodzeni przed 1935 r.), jak i młodzi pasjonaci, którzy są samoukami lub pod okiem mistrzów odkrywają tradycje instrumentalne swojego regionu.

 

Ekspozycję uzupełnią fotografie kapel i muzykantów oraz pokaz krótkich filmów stwo- rzonych z materiałów zebranych przez Muzeum w Szydłowcu podczas badań tereno- wych prowadzonych w 2016 r. Przedstawiają one sylwetki kilkunastu współczesnych twórców instrumentów ludowych oraz dokumentują ich pracę.

 

Kuratorka: Hanna Golla

Muzeum Etnograficzne
071 344 33 13

ul. Traugutta 111/113

50-419 Wrocław

27.04.2019 - 01.09.2019