Henryk Waniek - Kwadratura koła


06.12.2019 - 10.02.2020

Henryk Waniek urodził się 4 marca 1942 w Oświęcimiu. Studia artystyczne w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom otrzymał w 1970 roku. W 1976 roku otrzymał Stypendium Rządu Włoskiego na pobyt we Florencji (Włochy). W latach 1976-77 – Stypendium THE KOSCIUSKO FOUNDATION, Nowy Jork (USA). Odznaczony w 2005 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Sporadycznie projektuje plakaty i książki. Pomiędzy 1978 a 1992 zaprojektował i zrealizował kilka scenografii dla sceny i filmu. Po roku 1973 napisał szkice na temat sztuki i publikował je w polskich periodykach.

Galeria Sztuki Wirydarz na wystawie "Kwadratura koła" zaprezentuje obrazy z ostatniego okresu twórczości artysty.

(informacje prasowe)

Galeria Sztuki Wirydarz - Piotr Zieliński
81 441 33 50

ul. Grodzka 19

20-112 Lublin

06.12.2019 - 10.02.2020

wernisaż

06.12.2019

18:00

Patronat medialny