Henryk Chyliński - Retrospektywa


13.09.2020 - 14.09.2020

„Wystawa „RETROSPEKTYWA” obejmuje wybór prac prof. Henryka Chylińskiego dokonany przez samego autora z okresu 60-ciu lat jego działalności artystycznej. Twórczość artysty jest niezwykle bogata - to zarówno grafika użytkowa (m.in. znaki graficzne, plakaty, znaczki pocztowe), wystawiennictwo jak i grafika artystyczna oraz malarstwo. O unikatowości dorobku artystycznego Henryka Chylińskiego stanowi fakt, że jego twórczość obecna jest w życiu każdego, niezależnie od jego zainteresowania sztuką.
Nieprzypadkowo mecenasem wystawy jest PKN ORLEN. To Henryk Chyliński jest autorem znaku firmy, który od 20-tu lat widnieje w przestrzeni publicznej zarówno w kraju jak i poza jego granicami.”


Kurator wystawy - Bożena Korulska

Henryk Chyliński (ur. 1936 r.), profesor zwyczajny; grafik, projektant, malarz, wykładowca akademicki. Uczył się w renomowanym Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu, które wykształciło wielu znanych artystów. Następnie studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w 1962 r. w pracowni prof. Józefa Mroszczaka. Od 1972 r., przez ponad 20 lat, pracował w swej macierzystej uczelni, gdzie stworzył i prowadził Pracownię Serigrafii, następnie Pracownię Projektowania Graficznego Reklamy, Opakowań i Wystawiennictwa; był dziekanem Wydziału Grafiki. W 1997 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Wykładał też na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie, a także na uczelniach w Damaszku, Ankarze i Lahti. Jako projektant pracował m.in. w Wydawnictwie Artystyczno-Graficznym, Młodzieżowej Agencji Wydawniczej, w Teatrze Klasycznym w Warszawie, Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego „Metronex”, Agencji „Art” i agencji projektowej w Nowym Jorku. 
Był wiceprezydentem ICOGRADA (Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Grafików Projektantów). Jest „ambasadorem” ITC (Międzynarodowego Centrum Znaku Towarowego). 
Uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nagrodami Ministra Kultury i Sztuki, Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 


Główne pole działalności twórczej Henryka Chylińskiego to szeroko pojęta grafika użytkowa - projektowanie opraw artystycznych wystaw międzynarodowych, plakatów, znaczków pocztowych, opakowań, ale przede wszystkim powszechnie znanych znaków i identyfikacji firmowych. Jest laureatem licznych prestiżowych konkursów krajowych, m.in. na godło promocyjne TERAZ POLSKA, konkursu na znak dla PKN ORLEN, przedstawiający stylizowaną głowę orła, logo Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie oraz międzynarodowych, np. na znaczek pocztowy dla ONZ w Nowym Jorku i Genewie, znak dla Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, plakat „Deutsche Bank”. Tworzył też grafikę artystyczną, obecnie zaś poświęcił się malarstwu. „Każde Jego dzieło, czy był to znaczek pocztowy, znak firmowy, plakat czy grafika artystyczna, cechuje zawsze jedno: jest skończone – nic dodać, nic ująć” (Stanisław Wieczorek).


Wystawiał w wielu prestiżowych miejscach w kraju i za granicą, m.in. w Warszawie, Krakowie, Płocku, Białymstoku, a także Ankarze, Damaszku, Lahti, Lüdenscheid, Moskwie, Pradze.
Obecna wystawa w ZPAP zorganizowana została z okazji 60-lecia pracy twórczej Henryka Chylińskiego i jest retrospektywą dorobku artysty z wszystkich dziedzin jego działalności plastycznej. 


Ekspozycję otwiera prezentacja znaków firmowych, wśród nich tych najbardziej znanych: PKN ORLEN, Polskiego Radia, Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, logo POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ, godła promocyjnego TERAZ POLSKA, z których „wiele stało się cząstką naszego pejzażu” (Mieczysław Wasilewski). 
Prace z dziedziny grafiki użytkowej reprezentują też na wystawie plakaty autora, m.in. teatralne, pochodzące z lat 60. XX w. – okresu działalności tzw. Polskiej Szkoły Plakatu. 


W części ekspozycji poświęconej grafice warsztatowej, pokazano cykl prac zatytułowanych Mikro-, makrokosmos z zastosowaniem nowej wówczas na polskim gruncie techniki - serigrafii. 
Trzecim polem twórczej praktyki Henryka Chylińskiego jest malarstwo, do którego wrócił po latach realizując młodzieńcze marzenia. Pierwsze z powstałych prac, to cykl wielkich płócien o tematyce odwołującej się do podstawowych wartości człowieczeństwa i ogólnoludzkich uczuć, zdeterminowanej tragicznymi przeżyciami autora. Wyrażone w nich uczucia: rozpaczy, wstydu, buntu, gniewu, lęku, określają tytuły prac, np.: Pieta, Wstyd, Adam i Ewa, Transformacja. 


Kolejne eksponowane obrazy zaskakują całkowicie odmiennym nastrojem, dowodzącym otwarcia artysty na nowe przeżycia i wyzwania artystyczne. Pierwszy cykl, to płótna przedstawiające geometryczne figury - wydłużone, wyginające się sześciany, które artysta uczynił żywymi, czującymi podmiotami, istotami, które – tak jak ludzie – patrzą na siebie, spotykają się, gadają, kłócą, wchodzą w konflikty, smucą się, radują i bawią, stale uczestnicząc w jakichś akcjach, tak jak to określają ich tytuły: Sjesta, Plaża, Trzy Gracje, Zagubieni, Antrakt, Euforia, Spacer, Cross. Kolejne prace malarskie, m.in. Sen, Cyberwenus, potwierdzają nieustające, twórcze poszukiwania artysty.

„Pamiętam Pana Profesora Chylińskiego ze studiów na ASP. Prowadził pracownię serigrafii, nowatorskiej techniki graficznej, łączącej idee malarstwa, grafiki, fotografii.
To było wtedy NOWOŚCIĄ - pop art z Zachodu. Studenci cenili tę katedrę widząc, że sztuki plastyczne znajdują coraz to nowocześniejsze formy wyrazu. Zaczynała się epoka komputera…
W ten nowy nurt wpisała się twórczość Profesora Henryka Chylińskiego, a sławią Go dzieła sztuki malarstwa i pokrewnej mu grafiki artystycznej i użytkowej. 
Znaki graficzne, logotypy są mistrzowską syntezą pomysłu wyobraźni i doskonałego wykonania, treść logotypu genialnie zestrojona jest z plastyczną formą dzieła.
Jako uczeń skorzystałam z nauk profesora projektując logotyp Gazety Polskiej. Perspektywa jedności znaku, w treści i desygnacie rysunku, w syntezie graficznej, rozpoznawalnej i pięknej jest dziełem wielkiego talentu artystycznego Profesora.


Jak wielu twórców zafascynowanych grafiką artystyczną, np. serigrafią, nie porzucił prof. Chyliński malarstwa, ale poświęcił mu dalszą część życia, co prezentuje obecna wystawa.
Warunki i czasy młodości, w których żył nie pozwalały na artystyczna swobodę, sztuka nie była głosem wolności, jakim jest od starożytności… Najsłynniejsze dzieła graficzne, projekty znaków takich jak ORLEN, TERAZ POLSKA, powstają po 1989. Ukazując rozwój talentu i nawiązując do polskiej symboliki, obrazują, iż przekroczono próg niepodległości i w sztuce. Nowe czasy wyzwoliły renesansową jakby, wszechstronną wenę twórczą i zainicjowały powrót Profesora do idei malarstwa. 
Z wdzięcznością wspominam wybitnego twórcę i wielkiego mistrza młodszych pokoleń artystów - profesora Henryka Chylińskiego. 

Larysa Jaromska  - Członek Zarządu Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków

 

Galeia DAP

Mazowiecka 11a

13.09.2020 - 14.09.2020