GRZEGORZ KOZERA - "widzenie powtórne"


26.06.2020 - 02.08.2020

Płocka Galeria Sztuki zaprasza do zwiedzania wystawy „Widzenie powtórne”, artystycznego projektu Grzegorza Kozery, prezentowanego w Galerii Kreski od 26 czerwca do 2 sierpnia. Dla artysty, ten kolażowo-malarski cykl obok osobistych spostrzeżeń i pomysłów, to również odzwierciedlenie fascynacji wrażliwością wizualną Józefa Czapskiego (1896 - 1993) – malarza, pisarza, współzałożyciela paryskiej „Kultury” i Komitetu Paryskiego, którego śladami Kozera podążył w 2019 roku do Ameryki Południowej. Podczas swojej blisko miesiąc trwającej wyprawy, artysta odwiedził większość miejsc, w których Czapski przebywał w 1955 roku. Podróż do Urugwaju i Brazylii, z pominięciem niebezpiecznej politycznie Wenezueli, to była jak sam podkreśla: „metaforyczna rekonstrukcja zagubionych szkiców (Czapskiego), mająca posłużyć do namalowania na ich podstawie obrazów. Podążając szlakiem artysty starałem się upamiętnić jego wędrówkę, a także zbierałem materiały do serii płócien i kolaży, które byłyby artystycznym hommage à Czapski”.

Ze swojej podróży do Ameryki Południowej, Kozera przywiózł między innymi bilety, prasę, znaczki, ulotki i etykiety, które wykorzystał przy tworzeniu kolaży. Dla krytyka sztuki Anny Baranowej, Kozera jest artystą, „który z zaskakującą swobodą przetwarza znalezione i zauważone tropy ikoniczne w nowe obrazy – zachwycające oryginalną formą i skojarzeniami. Kolaże Kozery bywają tak gęste, że przypominają palimpsest...”. Po powrocie te „pamiątki” były przekształcane zgodnie z „widzeniem powtórnym”. Dzięki temu na wystawie, obok pocztówek-kolaży z Rio de Janeiro, będzie można zobaczyć ciekawe kompozycje, pełne  nieoczywistych kadrów,  kolorów i nietypowych struktur.

 Dyrektor Płockiej Galerii Sztuki - Alicja Wasilewska, w tekście katalogu towarzyszącego wystawie,  zwraca uwagę na  rodzaj kronikarskiego zapisu śladów i  historii, powtórnie zestawionych i zmontowanych przez artystę w zaskakujące kolaże, ukazujące jego osobisty ogląd świata. „Odnajdziemy w nich echo bogatej w przeżycia kulturowe i bodźce artystyczne wyprawy, nowe  i przedziwne skrawki różnych rzeczywistości, nieznane dotąd światy i miasta antypodów, którym warto poświęcić dłuższą uwagę. Właśnie takie inicjatywy i działania historyczno-rekonstrukcyjne, jak  wyprawa Grzegorza Kozery, sprzyjają ciągłości kultury. Tym ciekawiej prezentuje się w Galerii Kreski wystawa, będąca również okazją do spojrzenia na nią w kontekście trzech zdwojeń: przestrzeni galerii, podróży powtórzonej jako akcja artystyczna i najważniejszego – zamiaru i chęci obserwo¬wania świata najprościej, jak się da. Być może, poprzez prezentowane prace to, co wydawało się już trwale oddzielone, uwięzione w swoich epokach i nawykach skojarzeniowych, ma szansę na poszerzenie spektrum obserwacji. Podróż i pracę nad projektem umożliwiło autorowi stypendium Młoda Polska 2019.

Płocka Galeria Sztuki
24 364 60 40,<BR>24 364 60 41

ul. Sienkiewicza 36

09-402 Płock

26.06.2020 - 02.08.2020