GALERIA WYMIANY. Organica (zapisy mechaniczno-biologiczne), 1958-2020


14.08.2020 - 20.09.2020

Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja oraz Muzeum Sztuki w Łodzi od 14 sierpnia zapraszają do ms¹, gdzie zaprezentowana zostanie wystawa poświęcona prowadzonej od 1978 roku przez Józefa Robakowskiego autorskiej galerii sztuki współczesnej.

Galeria Wymiany, utworzona przez Robakowskiego przy współpracy Małgorzaty Potockiej, od wielu lat gromadzi obrazy, rysunki, grafiki, fotografie, filmy, prace wideo, poezję wizualną, nagrania muzyczne oraz druki ulotne, dokumentacje i książki. Ten unikalny prywatny zbiór sztuki współczesnej powstał głównie w drodze wymiany z artystami polskimi i zagranicznymi.

Poza gromadzeniem zbiorów Galeria zajmowała się również edytorstwem, produkcją dokumentacji wystąpień artystów performerów oraz realizacją programów i filmów o sztuce współczesnej. Ta niezmiernie aktywna placówka w latach stanu wojennego była organizatorem wielu wystaw, zjazdów artystycznych, sympozjów i przeglądów filmowych. Dzisiaj funkcjonuje jako miejsce wymiany myśli artystycznych w postaci prywatnych spotkań oraz jako archiwum i biblioteka wydawnictw o sztuce multimedialnej.

Na ekspozycji w Muzeum Sztuki zobaczyć będzie można wybrane grafiki i prace audiowizualne Józefa Robakowskiego, m.in.: filmy „Rynek” (1970), „Prostokąt dynamiczny” (1971), „Moje wideo-masochizmy II” (1989), „Koncert na głowę” (2009), a także: obrazy, obrazy fotograficzne, termogramy, fotoinstalacje (między innymi: „Ćwiczenia na dwie kamery”, „Niebo czasu domyślnego”, „Biologiony”) oraz obiekty i instalacje.

W dniu otwarcia wystawy zapraszamy na cykl działań performatywnych, czyli towarzyszące wystawie performanse artystów wybranych w ramach OPEN CALL. W skład jury wejdą: Romuald Demidenko, Galeria W Y, Magda Milewska, Anna Mituś, Anna Orlikowska, Katarzyna Słoboda oraz Konrad Smoleński – i to właśnie oni wybiorą najciekawsze aktywności performatywne spośród zgłoszonych propozycji.

Liczba odbiorców wydarzeń towarzyszących jest ograniczona (130 osób), a w przestrzeni wystawy może przebywać jednocześnie maksymalnie 10 osób. Na działania performatywne obowiązują zapisy pod numerem tel. 665 180 083 oraz 605 060 063 lub mailowo: edu@msl.org.pl. Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Podczas zapisów, uczestnicy biorący udział w oprowadzaniu zobowiązani są do pozostawienia swoich danych kontaktowych (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu). Przypominamy, iż w wypadku wystąpienia niepokojących objawów, prosimy o zrezygnowanie z udziału w wydarzeniu. 

Józef Robakowski o Zapisach biologiczno-mechanicznych, 1958-2020

Od wielu lat systematycznie podejmuję działania nad relacją mojego organizmu psychofizycznego do urządzeń mechanicznych, którymi posługuję się w procesie rozszerzania własnej wyobraźni. Posługuję się aparatem fotograficznym, kamerą filmową, magnetofonem, sprzętem wideo czy komputerem. W efekcie te techniczne możliwości, dzięki swej specyfice, pozwalają na odkrywanie utajonego świata niedostępnego naszym zmysłom. Moim celem jest możliwość przekroczenia ludzkiej wyobraźni. Jak się okazuje, na wielu doświadczeniach, te wspaniałe urządzenia pozwalają ujawnić coś więcej niż do tej pory wiem (widzę, słyszę i czuję).

W obecnej chwili interesuje mnie postawiony absurdalnie problem, czyli odebranie tym precyzyjnym urządzeniom użytkowej funkcji, do której zostały stworzone. Na przykład: przez machinalne „oderwanie kamery filmowej czy fotograficznej od oka operatora” istnieje możliwość zapisu stanu ekspresji człowieka zupełnie niekontrolowanego zmysłem wzroku. Aby jednak ten „fantazyjny zapis” ocenić, zbadać, wymierzyć, za chwilę musimy odwołać się do zmysłu, który cynicznie wyłączyliśmy w procesie rejestracji, ponieważ mamy do czynienia z zapisem ściśle wizualnym.

Po wielu dokonanych praktycznie próbach wydaje mi się szalenie interesująca możliwość wnikliwego poszukiwania twórczej relacji tego, co biologiczne z tym, co mechaniczne.

 

Muzeum Sztuki w Łodzi (ms¹)
42 633 97 90

Gdańska 43

90-734 Łódź

14.08.2020 - 20.09.2020