Fragment VI - Stefan Gierowski


01.01.2020 - 28.02.2020

Fundacja Stefana Gierowskiego organizuje kolejną odsłonę cyklu wystaw prac artysty  – Fragment VI. Tym razem zagadnienia podejmowane przez malarza odnoszą się do gamy ośmiu kolorów.

„Rozpoznawalność moich obrazów nie wynika z jakiegoś spójnego dla nich rysunku, tylko raczej z tego, co się dzieje ze światłem, które rodzi się z kolorów. Bo kolor jest wtedy sensowny, kiedy daje światło. A co jeszcze jest najważniejsze, i o czym często się teraz zapomina, to jest to, że dobre obrazy – i stare obrazy, i współczesne obrazy, i abstrakcyjne obrazy, i nieabstrakcyjne obrazy – wszystkie się tym wyróżniają, że od nich idzie światło. Idzie od nich, a nie na nie pada i daje odblask. Odblask powstaje z samej farby. Sam obraz może być bardzo ciemny, a jednak dawać światło." - Stefan Gierowski

(materiały prasowe)

 

Fundacja Stefana Gierowskiego

Pl. Dąbrowskiego 8

00-055 Warszawa

01.01.2020 - 28.02.2020