ENTROPOLUX


30.06.2020 - 28.07.2020

ENTROPOLUX
Jerzy Kosałka, Tomasz Opania
optyczna instalacja mobilna w przestrzeni galerii / incydentalne działania 
w przestrzeni miejskiej / wystawa

ENTROPOLUX to kompleksowy obiekt nawiązujący do projektu stworzonego na SYMPOZJUM PLASTYCZNE Wrocław '70 przez Zbigniewa Dłubaka, Natalię Lach–Lachowicz i Andrzeja Lachowicza [Relop]. Intencją twórców tego rodzaju obiektów optycznych było i jest podważenie nawyków i oczywistości percepcyjnych poprzez konfrontację oglądającego z prostą wielokanałową/wielorurową instalacją. ENTROPOLUX - jako urządzenie mobilne i przystosowane do funkcjonowania w plenerze - oferuje nieograniczone możliwości obserwacyjne z samoobserwacją włącznie. 

Wydarzenie jest częścią Sympozjum Wrocław 70/20 - oddolnego programu obchodów 50. rocznicy Sympozjum Plastycznego Wrocław '70.

Galeria Entropia zaprasza na akcję uliczną we wtorek 30.06.2020 o godz.18.00

„Matką chrzestną” ENTROPOLUXU jest Natalia LL, która osobiście dokona aktu jego inicjacji podczas otwarcia wystawy.

koncepcja instalacji, kuratorka: Alicja Jodko

 

 

Galeria Entropia
(071) 344-46-34

ul. Rzeźnicza 4

50-129 Wrocław

30.06.2020 - 28.07.2020