Edyta Olszewska. Żar


27.09.2023 - 27.10.2023

To, że kultura ma charakter opresyjny, a obraz ma moc perswazji jest w zasadzie truizmem. Nie zmienia to faktu, że obydwa te tematy są niezmiennie interesujące, a mechanizmy stojące za nimi bezustannie inspirują artystki i artystów. Edyta Olszewska w swojej twórczości bada relacje między cielesnością a duchowością zestawiając wizerunki utożsamiane z seksualnością i pożądaniem z symbolami odnoszącymi się do chrześcijańskiej mistyki i męczeństwa.

W ramach wystawy w Art Agenda Nova obrazom z cykli Passio i Arma passioni towarzyszyć będą obiekty i szkice. Materialność reliktów przeszłości, ich fragmentaryczność i potencjał metamorfozy oraz absorbcji nowych znaczeń współgrają z dotychczasowymi zainteresowaniami artystki. Konstruowanie napięć pomiędzy poszczególnymi warstwami obrazu i szukanie paradoksów oraz niespójności logicznych w sposobach reprezentowania wybranych pojęć i zjawisk jest podstawą jej pracy artystycznej. Figury świętych i nierządnic, rycerzy i smoków, będące powtarzającymi się motywami jej prac, należą do kulturowych toposów. Ich siła opiera się na przekonaniu, że świat skonstruowany jest wokół opozycji, a człowiek musi opowiedzieć się po którejś ze stron reprezentujących sprzeczne wartości. Olszewska łączy elementy kultury tzw. wysokiej i niskiej zestawiając obrazy religijne z pornograficznymi. Zakopuje przepaść między sublimacją a brutalizacją cielesnych doświadczeń. Szkice do swoich obrazów wykonuje często w kościołach. Jej wzorami są wytwory prowincjonalnych, bezimiennych twórców, w których znane z dzieł wielkich mistrzów motywy są często zwulgaryzowane i toporne. Symbole – uproszczone i konturowe, często przypominają tatuaże. To pewnie nie przypadek, że motywy płonącego serca, „gołej baby” i smoków należą do stałego repertuaru ozdabiania ciał więźniów czy marynarzy. Te kulturowe klisze stanowią część współczesnej kultury wizualnej, stereotypów i odniesień. Są też ciekawym świadectwem wędrówki i transformacji znaczeń. W kontekście współczesnych wojen kulturowych, w których na nowo ciało, w tym zwłaszcza ciało kobiety, staje się polem walki, a kulturowa konstrukcja męskości radykalizuje się bądź rozpada, twórczość Edyty Olszewskiej dotyka tematów o fundamentalnym znaczeniu.

Edyta Olszewska jest malarką i twórczynią obiektów. Ukończyła Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Maluje i tworzy obiekty będące połączeniem barokowego tenebryzmu i przepychu oraz elementów zaczerpniętych z popkultury. W swoich pracach często sięga do ikonografii chrześcijańskiej i związanej z nią symboli. Wątki obecne w pracach Olszewskiej zaczerpnięte są z symboliki Męki Pańskiej i osadzone w przestrzeni sacrum i innych dziedzin kultury i religii. Przywodzą na myśl oniryczne wizje, szczególnie czytelne w połączeniu ze współczesnymi kobiecymi portretami, często obecnymi w malarstwie artystki. W twórczości Edyty Olszewskiej można również znaleźć obrazy dotykające tych dwóch skrajnych światów, które zawierają się w definicji słowa ,,Pasja”. W malarstwie Olszewskiej widoczna jest wielość i mnogość kontekstów zaczerpniętych z ikonografii religijnej oraz osadzonych w najlepszej tradycji europejskiego malarstwa barokowego, przefiltrowana przez współczesną wrażliwość.

kuratorka: Magdalena Kownacka

Art Agenda Nova
12 397 23 98

Batorego 2

31-135 Kraków

27.09.2023 - 27.10.2023

wernisaż

27.09.2023

18:00