Edward Dwurnik. Tematy. Prace z lat 1967-2018


15.11.2019 - 30.11.2019

„Edward Dwurnik (1943-2043)” - taką informację biograficzną Artysta podawał niekiedy na rewersach swoich prac na papierze. To jeden z elementów twórczej kreacji, życiorysu wpisanego w sztukę i swoistych gier z odbiorcami i krytyką artystyczną.


Dwurnik należał do najbardziej cenionych twórców polskich XX i XXI wieku. Pozostawał w kręgu zainteresowania kolekcjonerów i uznania krytyki artystycznej. Tworzył dużo i intensywnie, malując obrazy w kilku cyklach. Był bardzo uważny w opisie rzeczywistości i niekiedy można odnieść wrażenie, że pokazując obraz ogólny, nie chciał zrezygnować ze szczegółu.
Stąd w obrazach z przedstawieniami z lotu ptaka pojawia się pełna introspekcja, pozwalająca zobaczyć życie we wszystkich aspektach, we wszystkich wymiarach. Edward Dwurnik był kronikarzem, który na własnych zasadach dokumentował rzeczywistość często przez innych ignorowaną. „Sportowcy” i „Robotnicy” to szczególnie cenione cykle Edwarda Dwurnika.
Nie szukał motywów do obrazów, one bowiem po prostu były - wokół. Powstawały także obrazy abstrakcyjne oraz niezwykle malarskie, śmiało ujęte motywy morza.
Współpraca Katarzyny Napiórkowskiej z Edwardem Dwurnikiem opierała się na wieloletniej znajomości z Artystą zapoczątkowanej jeszcze w czasach studenckich.

Na wystawie p.t. Tematy zaprezentowane zostaną obrazy, grafiki i rysunki ze wszystkich okresów twórczości Edwarda Dwurnika. Ekspozycja obejmie m.in. wczesne rysunki z lat 1967-68 roku, obrazy, grafiki i kolaże z lat 80-82 oraz najbardziej rozpoznawalne prace z ostatnich lat z motywami miast z lotu ptaka, tulipanów, pejzaży, mórz i oceanów, a także abstrakcji. Wśród eksponowanych obrazów znajdą się także późne obrazy czarno-białe.

(materiały prasowe)

Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej

ul. Świętokrzyska 32

00-116 Warszawa

15.11.2019 - 30.11.2019