Dolabella. Wenecki malarz Wazów.


11.09.2020 - 06.12.2020

To pierwsza wystawa poświęcona twórczości Tomasza Dolabelli, nadwornego malarza polskich królów z dynastii Wazów. Jej celem jest przypomnienie postaci malarza, niedocenianego i dziś zapomnianego. 

Pracom Dolabelli towarzyszyć będą dzieła innych malarzy weneckich oraz przykłady weneckiego rzemiosła artystycznego, stanowiące tło dla jego dorobku artystycznego.

Dolabella był autorem pierwszych w Polsce nowożytnych wielkoformatowych obrazów religijnych, które prezentowały niezwykle efektowne z punktu widzenia obserwatora rozwiązania. 

Artysta wniósł do malarstwa polskiego tego okresu światło i kolor południa, wrażliwość malarską i swobodę we władaniu pędzlem. Jego wielkoformatowe płótna z wieloma postaciami, głęboką perspektywą i widocznym dialogiem portretowanych osób są świadectwem wyjątkowych umiejętności malarza.

Wystawa opiera się na wieloletnich badaniach Jerzego Żmudzińskiego, który proponuje nowatorską interpretację dokonań artysty i bazuje na wielu nowych atrybucjach, potwierdzonych publikacjami i zaakceptowanych przez badaczy polskiej sztuki nowożytnej. 

Pokazane zostaną 22 dzieła artysty, wypożyczone głównie z kościołów i klasztorów krakowskich i podkrakowskich, m.in. kościoła Mariackiego. Obrazy o tematyce religijnej, często pełniące funkcje liturgiczne, takie jak m.in. obraz „Zdjęcie z krzyża” (1634) ze zwieńczenia ołtarza głównego kościoła Bożego Ciała w Krakowie, zostały wyjęte z sakralnego kontekstu i zaaranżowane w środowisku sal muzealnych, co często było sporym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym. Wspomniane dzieło, stanowiące motyw przewodni wystawy, należy do najwybitniejszych i najlepiej zachowanych dzieł artysty. Na wystawie prezentowany będzie też wyjątkowy obiekt – strop ramowy z obrazami Dolabelli, który został zdemontowany z kamienicy Arcybractwa Miłosierdzia w Krakowie.
 
Tłem dla obrazów Tomasza Dolabelli będą na wystawie przykłady malarstwa włoskiego XVI wieku, takich twórców jak: Jacopo Palma Il Vecchio, Giovanni de Monte czy Domenico Tintoretto. Pokazane także zostaną weneckie wyroby luksusowego rzemiosła z XVI wieku, a także archiwalia – interesujący Glejt z 1578 roku, dokument dla podróżnych, wystawiany przez Republikę Wenecką, zaświadczający o tym, że w mieście nie ma zarazy.

W sumie pokazanych zostanie 80 obiektów z blisko 30 instytucji. Wiele obiektów zostało poddanych konserwacji specjalnie na wystawę. 

 

 

Zamek Królewski w Warszawie
(+48 22) 657 21 70 inf.,<BR>657 23 38 rezerw.<BR>fax (+48 22) 635 72 60, 635 04 98 657 22 71 <BR><BR>prof. dr hab. Andrzej Rottermund

pl. Zamkowy 4

00-277 Warszawa

11.09.2020 - 06.12.2020