Die Sonne nie świeci jak słońce


16.10.2020 - 29.11.2020

Udział biorą: Apart collective, Mikołaj Biberstein, Karolina Breguła, Adam Chodzko, Zuzanna Czebatul, Martyna Hadyńska, Michał Iwanowski, Flo Kasearu, Kijewski/Kocur, Małgorzata Mirga-Tas, Henrike Naumann, Grażyna Monika Olszewska/Rufus, Tanja Ostojić, Marko Raat, Slavs and Tatars, Société Réaliste, Franciszek Starowieyski, Mikołaj Starowieyski, Ive Tabar, Nomeda & Gediminas Urbonas

Wystawa śledzi rozwój marzenia o jednej, niepodzielonej Europie, przyjmując za punkt wyjścia rok 2004 – moment akcesji krajów postsocjalistycznych do Unii Europejskiej. Analizuje wątki pracy, migracji, oraz kulturę liberalnej modernizacji napędzanej przez UE, prezentuje prace związane z geografią kulturową i zmieniającym się postrzeganiem granic między „nową” a „starą” Europą. Prace artystów i artystek z ostatnich dwóch dekad oraz prace przygotowane specjalnie na wystawę posłużą jako studia przypadków do badania transformacji krajów Europy Środkowej z „postsocjalistycznych” do „europejskich”.

Wystawa ukazuje sposoby, w jaki sztuka odbijała ekscytacje i lęki związane z przystąpieniem krajów byłego bloku wschod- niego do Unii Europejskiej, oraz jak wyraża, negocjuje i poddaje krytyce ideę dążenia do zjednoczonej Europy. Wychodząc od społecznej atmosfery około roku 2004, zadaje pytanie o przebytą drogę oraz przyszłość marzenia o ponadnarodowej wspólnocie.

Wystawa osadzona jest w lokalnym kontekście położonego nieopodal granicy polsko-niemieckiej Szczecina. Zebrane w przestrzeni TRAFO dzieła są świadectwem działań skupio- nych na umownej granicy między Europą Środkową a Zachod- nią, a także wyrazem negocjowania własnej pozycji. Ukazują metody, w jakie artyści i artystki angażują się w europejską sferę publiczną, artystyczne emanacje wyobraźni geopoli- tycznej, kontestowanie liberalnego modelu ekonomicznego, naprzemienne zanikanie i odnawianie się granic narodowych i klasowych. Die Sonne... jest podróżą przez niedaleką przeszłość, marzenia, lęki, przemoc i modernizację.

Wystawie towarzyszy publikacja zawierająca eseje Ievy Astahovskiej, Kornelii Kończal, Klary Kemp-Welch i Stanisława Rukszy.

Kurator: Jakub Gawkowski

TRAFO Trafostacja Sztuki
91 400 00 49

Świętego Ducha 4

70-205 Szczecin

16.10.2020 - 29.11.2020

wernisaż

15.10.2020

19:00