DEEP IMPACT – Stefan Gierowski i europejska awangarda lat 60.


15.09.2019 - 15.11.2019

DEEP IMPACT - Stefan Gierowski and the European avant-garde of 60s.

Wystawa prezentowana w Fundacji Stefana Gierowskiego jest próbą ukazania twórczości polskiego malarza w kontekście europejskich tendencji artystycznych lat 60. i oddania jego twórczości należytego miejsca na mapie malarstwa europejskiego. Zestawienie obrazów twórców takich jak Francesco Lo Savio, Otto Piene, Mario Nigro, Martin Barré, Jef Verheyen, Jean Degottex, Anna-Eva Bergman i Pupino Samona z dziełami Stefana Gierowskiego przedstawia jego malarstwo w nowej, szerszej perspektywie, jako istotny element przenikania się myśli i inspiracji tamtego okresu.

 

Wystawa towarzysząca
9. Warsaw Gallery Weekend 2019

Galerie czynne:
Piątek, 20.09: 17.00–21.00 (wernisaże wystaw)
Sobota, 21.09: 12.00–19.00
Niedziela, 22.09: 12.00–19.00

Fundacja Stefana Gierowskiego

Pl. Dąbrowskiego 8

00-055 Warszawa

15.09.2019 - 15.11.2019

Patronat medialny