Dariusz J. Gorski, Mira Boczniowicz DISTANCING CHRONICLE 


03.09.2020 - 30.09.2020

„Kronika oddalenia” Dariusza J. Gorskiego i Miry Boczniowicz unaocznia procesy alienacji występujące we współczesnych społeczeństwach. Materiał fotograficzny wykonany był w różnych okresach w przestrzeniach publicznych głównie w USA, część w Polsce. Jednym z bardziej zjawiskowych ujęć tego wielowątkowego projektu jest „dystans społeczny” w czasie pandemii, rejestrowany w różnoraki sposób na ulicach San Francisco i Berkeley (CA). Futurystyczne i dystopijne obrazy wprowadzają jednak w daleko szerszy kontekst społeczny i cywilizacyjny. Projekt ma charakter otwarty i jest powiększającym się fotozbiorem, swoistym wizualnym katalogiem socjologicznym, z którego na wystawie prezentowane są wybrane fragmenty.

Dariusz J. Gorski, artysta multidyscyplinarny. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Sfery działań: fotografia, video, obiekty, rysunek, malarstwo. Współtwórca i założyciel grupy Antyle 2, Poznań 1990. Inicjator i twórca młodzieżowego Teatru Form Nieforemnych (1992). Uczestnik wystaw zbiorowych i indywidualnych.Laureat licznych nagród m. in. złotego, srebrnego i brązowego medalu Polskiego Związku Artystów Fotografików za twórczość artystyczną. Prace w zbiorach publicznych i prywatnych. Mieszka i pracuje w Berkeley, California.

Mira Boczniowicz to artystka interdyscyplinarna. Wypowiada się przy użyciu języka wizualnego. Realizuje projekty związane z problematyką przestrzeni publicznej, cielesności i struktur w ich aspekcie symbolicznym, historycznym i medialnym. Zaangażowana w budowanie kolekcji / archiwum – dokumentując postaci, wydarzenia i miejsca.

kurator: Mariusz Jodko

Galeria Entropia
(071) 344-46-34

ul. Rzeźnicza 4

50-129 Wrocław

03.09.2020 - 30.09.2020