Ciąg metonimiczny, czyli trzecie oko


28.02.2020 - 28.03.2020

Janusz Bałdyga / Norbert Delman / Ewa Doroszenko / Karol Grygoruk / Tomasz Kulka / Paweł Łubowski / Jagoda Przybylak / Zygmunt Rytka / Krzysztof Wojciechowski / Ada Zielińska

„Ciąg metonimiczny” - wszystko to czym nieświadomie obarczyły nas poprzednie pokolenia i czym obciążamy następne, złożony z trudno zrozumiałych symboli o wielkiej sile.

„Trzecie oko” – zewnętrzny aparat wytwarzania obrazu, nowy sposób patrzenia, fotografia jako status obiektu.

Wystawa jest zbiorem prac artystów wielu pokoleń, które ujawniają, jak sposoby myślenia, patrzenia i wytwarzania obrazów przechodzą między generacjami, artystami i widzami. Wszystkie prace łączy radykalizm powodów ich powstania oraz awangardowy, czyli wykraczający ponad codzienność, sposób wykorzystania medium fotografii. Zachęcamy do szukania połączeń między wszystkim pracami, czasem są one jednoznaczne, czasem kompletnie iluzoryczne. Metonimie wytworzone przez ich zestawienie mają charakter bardzo osobisty, a wręcz ujawniają prywatność każdego z widzów.

Wystawa dedykowana zmarłemu niedawno Krzysztofowi Wojciechowskiemu.

Galeria Propaganda
22 670 12 02

ul. Foksal 11

00-372 Warszawa

28.02.2020 - 28.03.2020

wernisaż

27.02.2020

19:00