Chodząc depczesz Polskę - Piotr Tadeusz Mosur


24.01.2020 - 29.02.2020

Historie narodów rozpisane są na wielkie zespoły, bohaterskie postawy i czyny, odkrywcze idee, nośne hasła stanowiące motywy przewodnie dla periodyzacji dziejów. Stylistyka narracji narodowej charakteryzuje się wystawnością, zawiera w sobie zaskakujące zwroty akcji oraz malownicze sceny zbiorowe, które w polskiej historii znalazły się w tragicznym rozwiązaniu. „Chodząc depczesz Polskę” to bezpośrednie manifestowanie treści głęboko osadzonych w narodowym etosie, to wizualne cytaty określające polskość. Jednakże to, co widoczne na wystawie nie musi być uniwersum dla naszego czasu i miejsca, choć stwarza pokusę, aby za takie je traktować. Piotr Tadeusz Mosur sensacyjność historyczną Polski ujął w swoistych scenach grupowych, dosłownych komunikatach tekstowych, stosując jaskrawe kontrasty stylistyczne oraz malowniczość przedstawień. Umieszczone nad wszystkim przeskalowane hasło chodząc depczesz Polskę scala wystawę i stanowi zobiektywizowaną perspektywę wyjściową całości.

"Chodząc depczesz Polskę" jest przewrotnym hasłem z obszaru konwencji uniwersum narodowego, stworzonym w duchu manifestu dziejowego. Hasło stawiające nas w konsternacji co do decyzji o stawianiu lub wstrzymaniu się od kroku. Krok jest tutaj aktem krytycznym odwołującym się do aktywności obywatelskiej, ściśle pochodów, zgromadzeń, marszów. Występujące w ramach różnych wyobrażeń ideowych, określających nasze światowidzenie. W jakim kierunku, tempie, z jakimi emocjami, z kim ramię w ramię maszerujemy. Zaniechanie lub postawienie kroku, podjęcie tej decyzji w konkretnym momencie staje się kluczowe. Określa pola ideowe, punkty styku i konfliktu oraz reprezentacje ilościowe w ramach tych pól. Obecnie poprzez masowe pochody ujawnia się wieloaspektowość tożsamości narodowej, a mnogość tych ruchów pokazuje, że owa tożsamość jest w fazie przeobrażeń. W imię czego i przeciw komu dokonujemy tego aktu. Czy mamy świadomość powagi każdego naszego kroku, jego sprawczości wobec nowo konstruowanej tożsamości.

 

Piotr Tadeusz Mosur - urodzony w 1990 r. w Sarnowie. Absolwent wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (2017). Obecnie doktorant macierzystej uczelni wraz z Piotrem Szymonem Mańczakiem prowadzi Galerię UL i szkołę rysunku Umiejętnik. Zajmuje się m.in. malarstwem, instalacją i podrabianiem. Uczestnik licznych wystaw w kraju i za granicą. Mieszka i pracuje w Gdańsku.

(materiały prasowe)

Nizio Gallery
(022) 618 72 02

ul. Inżynierska 3

03 410 Warszawa

24.01.2020 - 29.02.2020

wernisaż

23.01.2020

19:00

Patronat medialny