Artyści bez granic / Papier bez limitu


03.07.2020 - 26.08.2020

Ideą projektu Artyści bez granic / Papier bez limitu jest prezentacja twórczości artystów z różnych stron świata, niezależnie od miejsca ich zamieszkania, pochodzenia, przekonanń politycznych czy religii. Jedynym kryterium jest wartość i oryginalność sztuki którą tworzą, a także prawda i siła przesłania. Chcielibyśmy, aby wystawy w kolejnych latach prezentowały twórczość tych artystów krajów Unii Europejskiej, których łączy wybór papieru jako tworzywa swobodnej kreacji. W dotychczasowych sześciu wystawach pokazaliśmy międzynarodową grupę artystów Stowarzyszenia EAA (European Artists Association) z Niemiec i zaproszonych gości (2005); 7 grafików belgijskich związanych z Międzynarodowym Centrum Graficznym im. Fransa Masereela w Belgii (2006); Grupę 13L z Barcelony zajmującą się kreowaniem w obszarze szeroko rozumianej sztuki książki (2007); artystów z Węgier, tworzących z Miszkolcu Grupę MIKOR (2008); instalacje Grupy Urban District 16_11 z Nowego Sadu w Serbii (2009), a w roku 2013 wystawę Heavy Northern Light czterech artystów grafików z Hämeenlinna w Finlandii. W tym roku pokażemy wystawę Illusion / Illusion -9 arystów z Grecji.

Ta seria kolaży wykonana w latach 2018 - 2019 dotyczy wysp Cyklady. Kolaże są ważną częścią historii sztuki, poczynając od dadaistów na początku XX wieku. Od 2013 roku mieszkam na stałe w Syros, stolicy Cyklad. Przez te wszystkie lata zwiedziłem większość wysp Cyklad, odwiedziłem stanowiska archeologiczne i muzea. Cywilizacja cykladzka, która rozpoczęła się w 3200 p.n.e., jest ważną częścią starożytnej historii Grecji, która zawsze mnie interesowała. Przez te wszystkie lata wędrówki po wyspach, uczucia i obrazy każdej z nich stworzyły „materiał marzeń”. Marzycielskie obrazy próbujące uchwycić esencję i ducha cykladzkiego krajobrazu, ludzi którzy go zamieszkują i ich kulturę. Jesteśmy zanurzeni w nich, w ponadczasową historię każdego krajobrazu, w przeszłości i teraźniejszości, które teraz stają się wieczne, jak w snach. To wizualna narracja o tym, jak kultura cykladzka może być zarówno punktem orientacyjnym i przewodnikiem po naszych współczesnych śladach kulturowych. Wielu z nich krytycznie patrzy na niebezpieczeństwa związane z nieuregulowanym rozwojem i turystyką. Wszystkie kolaże są oryginalne - nie ma wydruków cyfrowych, a wiele z nich to techniki mieszane (ołówek, pastel olejny, kolaże akrylowe itp.).

Galeria Sztuki Współczesnej
16 678 38 81

T. Kościuszki 3

37-700 Przemyśl

03.07.2020 - 26.08.2020