Art in Architecture Festival - II edycja


17.11.2020 - 27.11.2020

Konkurs ma charakter ogólnopolski, otwarty i jest skierowany do architektów, architektów wnętrz i inwestorów, którzy we wspólnie realizowanym projekcie wnętrza prywatnego czy komercyjnego, lub projekcie przestrzeni publicznej zainstalowali dzieło sztuki rozumiane m.in. jako obraz, rzeźbę, gra kę, instalację przestrzenną, mural. Uczestnikami konkursu mogą być osoby lub zespoły autorskie, które będą związane umową w celu realizacji wspólnego projektu, do którego przysługują im pełne prawa autorskie. W odniesieniu do prac zespołowych warunkiem uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne wskazanie reprezentanta, upoważnionego do występowania w imieniu jego członków. Każda osoba/zespół autorski może zgłosić do konkursu nieograniczoną ilość projektów. Projekt musi zostać zrealizowany do 17 listopada 2020r. i zgłoszony do tego dnia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Festiwalu www.artinarchitecturefestival.com. Zgłoszenie jest bezpłatne. Projekty oceniane będą w 4 kategoriach: mieszkanie / dom, przestrzeń publiczna, biuro, hotel. Uroczyste ogłoszenie laureatów odbędzie się 27 listopada 2020r. w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Festiwal obejmuje:
- przegląd zgłoszonych na festiwal projektów Art in Architecture
- konkurs zgłoszonych na festiwal projektów Art in Architecture


Wydarzeniem podsumowującym jest uroczysta Gala Festiwalu Art in Architecture odbywająca się w Muzeum Narodowym w Warszawie, która obejmuje:
- wręczenie Złotych Statuetek dla zwycięzców konkursu (inwestorów i
architektów najlepszych projektów)
- przemówienie laureatów oraz wywiady z Mistrzami Art in Architecture

Partnerzy:

    * Muzeum Narodowe w Warszawie
    * Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patronat medialny