Anna Kacprzak – Przenikanie


17.09.2020 - 30.09.2020

Fundament moich prac stanowi kategoria czasu, ale zderzenie zastosowanych „starych” i „nowych” technologii ma inne zadania, niż tylko wywoływanie wrażenia dysonansu czy inspirowanie do refleksji o przemijaniu. Stworzony przeze mnie cykl jest zaproszeniem widza do zabawy złudzeniem. Iluzja ta opiera się nie tylko na zmianach samej perspektywy w procesie widzenia, ale również na uczuciowym filtrze i emocjach, jakie wywołuje konkretny dobór barw i kształtów. Utrwalone przeze mnie kolory i figury są wyrazem mojego własnego sposobu odczuwania, nawiązują do marzeń sennych, ale i zacierają różnice między światem rzeczywistym a fantazją. 

Jednocześnie w samym procesie widzenia zapraszam widzów do przyjrzenia się ich własnym emocjom. Proces postrzegania jest zawsze bardzo mocno związany z wyobraźnią a odbierane przez zmysły obrazy bywają zazwyczaj deformowane przez określone „narzędzia”: doświadczenia, oczekiwania, potrzeby, lęki i wszystkie uczucia uruchamiane przez podświadomość widza. Dodatkowo, każdy ma swój indywidualny sposób postrzegania natury, inne bogactwo wyobraźni, inną podatność na zmiany nastroju i temperatury otoczenia. Według mnie, percepcja upływu czasu mocno wiąże się z emocjami. Czas to kategoria niezwykle dla mnie ważna w twórczości. Jest o tyle trudna, że nie jest postrzegana „wprost” – przemijanie widzimy poprzez dostrzeganie różnic i zmian, po zrekonstruowaniu wrażeń zmysłowych przez mózg. Starałam się zatem uchwycić pewną ulotność tych doświadczeń. 

Anna Kacprzak

Anna KACPRZAK Kacprzak urodziła się w 1979 r. w Warszawie. Pochodzi z artystycznej rodziny. Dziadek, Tadeusz Szymański, ukończył krakowską ASP. Był wybitnym twórcą szkła artystycznego. Rodzice, absolwenci warszawskiej ASP, Małgorzata i Wiesław Faber, są cenionymi konserwatorami. 

W 2003 roku, ukończyła Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki o specjalizacji Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, oraz studia pedagogiczne. Obecnie jest doktorantką na warszawskiej ASP, na Wydziale Grafiki.  Z pracy konserwatorskiej czerpie precyzję i umiejętność porozumienia się z drugim twórcą poza słowami i czasem. Ceni sobie tradycję malarską i kunszt warsztatowy. Prowadzi zajęcia artystyczne z dziećmi i dorosłymi. Uprawia również ceramikę. Spełnia się, malując, rysując ilustracje, tworząc grafiki. Swoje prace pokazuje od 2006 roku na wystawach indywidualnych i zbiorowych. W ostatnich latach zdobyła wiele nagród w Polsce i zagranicą. Mieszka z rodziną w Warszawie.

Galeria LUFCIK
(022) 827-76-88

ul. Mazowiecka 11a

00-052 Warszawa

17.09.2020 - 30.09.2020