Andrzej Ziółkowski – The Inward Moment


04.08.2021 - 31.08.2021

Andrzej Ziółkowski – rocznik 54, z pochodzenia gdynianin. W latach 70. studiował elektronikę w Gdańsku. Po wielu latach pracy w przemyśle elektronicznym, z tego 20 lat w międzynarodowym koncernie elektronicznym w Singapurze, od roku 2005 oddaje się swej pasji fotografowania. Przemierzał kraje Azji Południowo-Wschodniej, Indie, Nepal i Tybet, starając się uchwycić w fotografii uniwersalny wymiar ludzkiej duchowości, bez względu na religijną przynależność. Ta wystawa wraz z towarzyszącym jej albumem o takim samym tytule to owoc jego fotograficznej i duchowej podróży.

Na swoich fotografiach Autor snuje fascynującą opowieść o wyznawcach siedmiu wielkich religii. Jej bohaterów łączy pragnienie kontaktu z sacrum. Pomagają nam oni zrozumieć, że mimo różnic w tradycjach religijnych, obrzędach czy formach ekspresji, pragnienia wszystkich ludzi wiary są do siebie podobne. Zaczynamy dostrzegać, jak mało nas różni, a jak wiele łączy.

 

W sztuce najważniejsza jest prawda. 

Intencja obrazowania, czy opowiadania, powinna mieć źródło w bezwzględnej potrzebie mówienia o tym, co nas najbardziej na każdym etapie życia porusza. 

Andrzej Ziółkowski zafascynowany dziełem angielskiego benedyktyna Bede Griffithsa Universal Wisdom. A Journey Through the Sacred Wisdom of the World  wtopił się atmosferę obrządków religijnych, aby opowiedzieć o duchowości ludzi różnych wyznań. 

Oglądając jego album, czy wystawę, jesteśmy w środku tych, z jednej strony bardzo różniących się praktyk, z drugiej zaś, tak samo niezbędnych i podtrzymujących nadzieję.
Tomek Sikora

 

 

Stara Galeria ZPAF
22 831 03 86

Plac Zamkowy 8

00-277 Warszawa

04.08.2021 - 31.08.2021