Jan Szczepkowski. Malarstwo wyzwolone


29.08.2020 - 19.09.2020

Jan Szczepkowski to jeden z najciekawszych polskich malarzy średniego pokolenia. Jego obrazy wyróżnia solidny warsztat i swoista aura tajemnicy. W swojej sztuce ucieka od dosłowności, tworzy obrazy o skomplikowanej treści, którą często wymykają się jednoznacznym interpretacjom. Korzysta z szerokiego wachlarza symboli, podejmując tematy bliskie człowiekowi – życia, przemijania, śmierci, pasji  i miłości. W warstwie formalnej umiejętnie łączy tradycyjny (wręcz akademicki) warsztat malarski z nowoczesnymi formami wyrazu.

Jan Szczepkowski urodził się w 1975 roku w Sanoku, gdzie mieszka i pracuje. Malarz nurtu neoromantycznego. Pochodzi z rodziny o silnych tradycjach artystycznych. W 2003 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, uzyskując dyplom z malarstwa w pracowni profesora Jacka Waltosia. Zajmuje się malarstwem, pracą pedagogiczną oraz konserwacją zabytków. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych oraz uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą.

Sopocki Dom Aukcyjny
58 551 22 89

ul. Bohaterów Monte Casino 43

81-768 Sopot

29.08.2020 - 19.09.2020