Alojzy Błędowski - Malarstwo


10.10.2019 - 03.11.2019

Wystawa malarska z okazji 55-lecia Teatru Ziemi
Rybnickiej - Pawłowi Zientkowi,
Przewodniczącemu Rady Miasta Rybnika
w latach 1952 - 1971 inicjatorowi budowy teatru
poświęcam Alojzy Błędowski.


ALOJZY BŁĘDOWSKI
Urodził się w 1943 r. w Gorzyczkach, w których uczęszczał też do szkoły podstawowej. Wykształcenie plastyczne uzyskał w Państwowym Ognisku Plastycznym w Rydułtowach (na jego talent zwrócił uwagę sam mistrz
– Ludwik Konarzewski), a następnie (od 1960) w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej. W szkole plastycznej zgłębiał tajniki tkactwa. Naukę szkolną przerwał po śmierci ojca, podejmując pracę
w hucie „Silesia”, gdzie kierował oddziałem złocenia. W 1967 r. otworzył własną pracownię ceramiczną. Alojzy Błędowski uprawia malarstwo sztalugowe w technikach: olejnej, pastelowej i akwarelowej, wykonuje również rysunki piórkiem. Jest znakomitym rzemieślnikiem – co potwierdza najwyższe wyróżnienie miejscowego cechu – „Złote Ręce”, ale również wytrwałym artystą – niezwykle wszechstronnym, a przy tym niezwykle wprawnym w technikach, którymi się posługuje. Jest uczestnikiem wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, krajowych i zagranicznych, na których prezentuje ceramikę, malarstwo, rzeźbę, fotografię i rysunek. Uprawia malarstwo w różnych technikach, stosując wielorakie podłoża, w tym płótno, deskę, szkło, porcelanę. W jego pracach
można dostrzec wpływy kierunków obecnych w sztuce XIX i XX w. Jest znakomitym portrecistą i pejzażystą. Obserwuje ludzi, ich codzienność, przedmioty, otaczającą rzeczywistość. Chętnie portretuje swoich bliskich i maluje pejzaże – miejsc dla niego ważnych i tych, które go zwyczajnie otaczają. Alojzy Błędowski zdobył liczne nagrody. Warto wspomnieć o wyróżnieniu uzyskanym w „Galerii Balzaca” w Paryżu (1964) na Exposition d'Arts, Graphiques et Plastiques oraz nagrody na II Ogólnopolskiej Wystawie Prac Amatorów Kolejarzy w Warszawie
i Katowicach. W 2015 r. został honorowym obywatelem gminy Gorzyce, a w 2016 r. otrzymał żorską Nagrodę Miejską „Phoenix Sariensis”.

 

Galeria Oblicza, Teatr Ziemi Rybnickiej

ul. Plac Teatralny 1

44-200 Rybnik

10.10.2019 - 03.11.2019