Agnieszka Zacharczuk – Kto wołka sieje, zbiera burzę / Who sows weevil, will reap the


03.02.2021 - 27.02.2021

Tytuł wystawy jest parafrazą ludowej przestrogi kto sieje wiatr, (ten) zbiera burzę, skierowanej do osób wywołujących zamieszanie i niepokój, a które z powodu swych poczynań powinny liczyć się z przykrymi konsekwencjami. Tytułowy wołek to trudny do wykrycia oraz odporny na niesprzyjające warunki szkodnik żerujący w zmagazynowanym ziarnie, to także bohater opowieści babci artystki, porywający dzieci depczące zboże.

Opierając się na mądrości przodków, Zacharczuk opowiada historię o współczesnym człowieku, który swym nieodpowiedzialnym działaniem przyczynia się do niszczenia środowiska, zmian klimatu, eskalacji konfliktów społecznych i budowaniu wrogich postaw wobec osób o innych poglądach, wyznaniach i orientacji. W swojej twórczości artystka odwołuje się do pradawnych wierzeń Słowiańskich oraz folkloru polskiej wsi, poszukuje w nich treści o charakterze uniwersalnym i ponadczasowym.

Kuratorka: Katarzyna Piskorz

 

Hos Gallery
22 258 04 20

Dzielna 5

00–162 Warszawa

03.02.2021 - 27.02.2021