Agnieszka Rożnowska - Levitas


12.10.2019 - 10.11.2019

W ramach cyklu „Patrzenie jest aktem wyboru“ powstała seria prac, dająca początek kolejnemu zagadnieniu, wokół którego koncentrują się moje obrazy-komentarze. Cykl „Levitas“ – bo o nim mowa – ukazuje swobodnie zawieszone, oderwane od ziemi obiekty, działające wbrew prawom fizyki, wbrew grawitacji. Te lewitujące postacie to bezdomni oraz miejsca, w których przebywają, śpią, jedzą. Rejestrowani przeze mnie w trakcie podróży, pochodzący z różnych miejsc: z Warszawy, Poznania, Paryża, Berlina, Wiednia…

(...) Realizację „Levitas“, zainicjowała jedna z prac, prezentowanych w 2018 roku na wystawach w Galerii Centrum w Krakowie i Galerii 21 Gramów w Warszawie. Nowy cykl jest częścią realizowanego przeze mnie projektu pt. „Patrzenie jest aktem wyboru”, na który składają się grafiki, rysunki oraz obiekty. Prace te stanowią zapis dekonstrukcji czy też rozbioru rzeczy zastanych, wykonanych za pomocą rysunków, zdjęć i wideoprojekcji, przenoszących pewne fakty w nowy wymiar. Pojawiające się tu realne obrazy często deformują odbiór, gubią wątek poprzez niemożliwość uchwycenia całości. Zarejestrowane fragmenty nakładają się na siebie, kreując każdorazowo nową jakość. Formy, którymi się posługuję w cyklu „Wyrwane z kontekstu“, to „rozkroje“ ubrań; rzeczy, które na co dzień postrzegamy jako całość. Ubrania przynależą do człowieka, „noszą go“, są jak żywe byty, noszą pamięć obecności człowieka. „Ciało rodzi się pomiędzy nimi i umiera w otoczeniu rzeczy“ – Jean Toussain Desanti twierdził, że to właśnie one wiążą człowieka ze światem. (...)

Agnieszka Rożnowska
fragment tekstu
 
 

Agnieszka Rożnowska – urodzona w Poznaniu. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu uzyskując dyplom z wyróżnieniem w zakresie malarstwa w pracowni prof. Wł. Dudkowiaka. W latach 2002–2009 była związana zawodowo z Instytutem Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Obecnie od 2010 roku prowadzi Pracownię Rysunku w Katedrze Mody na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Doktoryzowała się na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne, kierunek – grafika warsztatowa (2007). Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2014 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Otrzymała stypendium rektorskie na VSVU w Bratysławie (1997–1998). Współpracowała ze studiem animacji „Animagie” w Paryżu. W 2015 roku otrzymała grant Artist in Residence ASO w Japonii.

Galeria Sztuki Wozownia
56 622 63 39

Rabiańska 20

87-100 Toruń

12.10.2019 - 10.11.2019

wernisaż

11.10.2019

18:00