Adam Mikołajczyk - Cierpienie (wystawa fotografii)


06.09.2019 - 31.10.2019

Wystawa Cierpienie podejmuje dialog z kodem kulturowym “prawdziwego mężczyzny”, a jedenaście prac pokazanych na wystawie obrazuje niechcianą prawdę o istnieniu męskiego cierpienia. Każda z nich jest autonomicznym dziełem i może być analizowana osobno, tak aby widz mógł znaleźć tą, z którą się utożsamia. Dominująca szarość symbolizuje spustoszenie jakie gniew, niemoc, smutek, zmęczenie, ból, rozpacz i walka z samym sobą pozostawiają w duszy mężczyzny. W świecie “idealnym”, pełnym sztucznych filtrów i upiększeń znanych z mediów społecznościowych trudno niekiedy zauważyć ukrytą tragedię, te prace mają na celu wyciągnąć widza z bezpiecznej strefy komfortu, choćby na chwilę.

Nowohuckie Centrum Kultury
12 644 02 66

Al. Jana Pawła II 232

31-913 Kraków

06.09.2019 - 31.10.2019

wernisaż

05.09.2019

18:00