Andrzej Tobis - A-Z 2018 (sprawozdanie roczne) | A-Z 2018 (annual report)


21.09.2019 - 19.10.2019

W 2018 roku minęła 12. rocznica rozpoczęcia przez Andrzeja Tobisa prac nad projektem A-Z (Gabloty edukacyjne). Przez te lata, podczas lingwistyczno-wizualnej podróży przez Polskę, artysta realizuje fotograficzną reedycję niemiecko-polskiego słownika ilustrowanego wydanego w 1954 roku w NRD. W ramach konceptualnego programu fotografowane sceny muszą być odnalezione w Polsce. Dotychczas odnalezionych zostało ponad 1000 haseł. Działanie Tobisa ma charakter utopijny – trwa nadal, choć jego spełnienie jest niemożliwe. Jak sam mówi: „12 gablot edukacyjnych pokazanych na wystawie w Galerii Jednostka mogłoby być wyborem z 12 lat pracy. Nie chciałem jednak wskazywać początku ani końca całości. Pokazuję bieżącą relację – 12 gablot jako reprezentację 12 miesięcy minionego roku. 2018 był ze wszystkich dotychczasowych lat rokiem najbardziej owocnym. Udało mi się odnaleźć wizualne odpowiedniki ponad 180 haseł. Może to progres, może rutyna. Ta wystawa tego nie rozstrzyga. To nie jest podsumowanie, to jest sprawozdanie roczne. Dlatego, oprócz 12 gablot, w drugim »roboczym« pomieszczeniu zobaczyć można wszystkie A-Z-znaleziska z 2018 r. Jest też mapa i blok tekstowy ze wszystkimi hasłami z oryginalnego słownika ukazujące, co i gdzie zostało odnalezione. Trzy lata temu postanowiłem intensywniej popracować nad A-Z. Głównym powodem był fakt ponownego pojawienia się w Polsce procesów związanych z transformacją ustrojową. Coraz wyraźniej widać, że transformacja jest stanem permanentnym, zmieniają się tylko jej wektory i dynamika. Stało się też jasne, że ewentualny koniec historii nie będzie miał charakteru sennej nirwany”.

 

 

Wystawa otwarta w ramach
9. Warsaw Gallery Weekend 2019

Galerie czynne:
Piątek, 20.09: 17.00–21.00 (wernisaże wystaw)
Sobota, 21.09: 12.00–19.00
Niedziela, 22.09: 12.00–19.00

Galeria JEDNOSTKA

ul. Andersa 13

00-159 Warszawa

21.09.2019 - 19.10.2019

wernisaż

20.09.2019

17:00

Patronat medialny