A między nami przestrzeń - Od... do... w Galerii Test


13.11.2019 - 11.12.2019

Od…do… jest grupą twórczyń wypowiadających się w różnych dyscyplinach, używających odmiennych środków ekspresji, nie zamykających swoich poszukiwań w raz na zawsze określonych ramach. Sposób widzenia świata widoczny jest zarówno w sposobie postrzegania świata, w reakcji na rzeczywistość, jak i w stosunku do używanego tworzywa.

Joanna Apanowicz, Aleksandra Mańczak, Milena Romanowska, Elżbieta Szczeblewska, Joanna Wiszniewska-Domańska – tworzą grupę i lubią, kiedy określa się ich twórczość posługując się metaforą ogrodów. Są takie, jak bywają ogrody: wyimaginowane, nieoczywiste, poetyckie, emocjonalne i zimowe. Który ogród można przypisać której artystce, niech będzie rebusem dla widzów w trakcie kontemplacji wystawy.

Jedynym wspólnym mianownikiem jest ukończenie przez wszystkie autorki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Kryteria ujednolicenia i możliwości przypisania ich do określonego nurtu czy stylu nie sprawdzają się, żadna konkretna „szuflada” nie obejmie swoim zasięgiem wszystkich pięciu pań. Są wśród nich pedagodzy łódzkich uczelni artystycznych, malarki, rzeźbiarka i autorka, która wypowiada się w rysunku, grafice, ilustracji, obiektach, a ostatnia z piątki, porzuciwszy instalacje, wróciła do fotografii.

(materiały prasowe)

Galeria Test - MIK
22 622 66 83

ul. Marszałkowska 34/50

00-554 Warszawa

13.11.2019 - 11.12.2019

wernisaż

13.11.2019

19:00