STAN ZACHOWANIA:
praca oprawiona
rama z delikatnymi ubytkami

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

1305
Chaim GOLDBERG (Kazimierz Dolny, 1917- 2004, Boca Raton, USA)

Żydowskie wesele

litografia barwna/papier, 45 x 59 cm
sygnowany ołówkiem p.d.: 'Chaim Goldberg', opisany l.d.: '14/300'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Judaika - aukcja online

12.04.2021

16:00

Sprzedane 1 100 zł (1 375 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 1 200 - 1 500 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

STAN ZACHOWANIA:
praca oprawiona
rama z delikatnymi ubytkami

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.