Seweryn Bieszczad urodził się w 1852 roku w Jaśle. W wieku 16 lat wyjechał do Krakowa, gdzie kształcił się w Szkole Sztuk Pięknych, m.in. pod kierunkiem Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza. Jako stypendysta krakowskiej szkoły uczył się malarstwa w Akademii Wiedeńskiej. W 1883 roku zapisał się do Malschule Akademii w Monachium, gdzie szkolił się u Alexandra Wagnera. Od lat 70. XIX wieku wystawiał swoje obrazy w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, w Salonie Krywulta w Warszawie, poza tym we Lwowie, Wiedniu i Monachium.

W jego twórczości dominują sceny rodzajowe i obyczajowe, a także widoki miast, ich architektura i obyczaje ludności. Na jego sposób obrazowania i komponowania scen rodzajowych niewątpliwy wpływ wywarło malarstwo niemieckie i francuskie drugiej połowy XIX wieku, jak również sztuka słynnego monachijczyka, Franciszka Streitta, który w latach 70. i 80. XIX wieku znany był polskiej publiczności jako twórca anegdotycznych scenek miejskich. Zwłaszcza w okresie krakowskim Bieszczad malował uliczne scenki, w których bohaterami były dzieci, czeladnicy, typy miejskie, uchwycone na tle ulic i kamienic. Malował też sceny zaczerpnięte z literatury, m.in. z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza czy "Balladyny" Juliusza Słowackiego, a także obrazy o tematyce religijnej.

W 1890 roku osiadł na stałe w Krośnie. Powstało wówczas wiele prac prezentujących podkarpackie krajobrazy i zwyczaje tamtejszych mieszkańców. Chętnie przedstawiał wiejskie sceny rodzajowe osadzone w pejzażu, odgrywającym zawsze istotną rolę w oddaniu nastroju dzieła. Kierownik działu artystycznego w Muzeum Podkarpackim w Krośnie, Anna Guz-Iwaniec, mówi: "Seweryn Bieszczad był mistrzem tego gatunku. Tematów dostarczało mu życie codzienne obserwowane w dawnej Galicji". Artysta mieszkający w Krośnie był także aktywnym animatorem kultury tego miasta – założył teatr amatorski, był członkiem Towarzystwa "Sztuka" oraz Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Utrzymywał bliskie relacje z innymi artystami mieszkającymi w Krośnie, malarzami: Franciszkiem Daniszewskim i Stanisławem Bergmanem oraz rzeźbiarzem Andrzejem Lenikiem. W kolekcji Muzeum Podkarpackiego znajduje się blisko 70 prac Seweryna Bieszczada i jest to największy zbiór dzieł artysty w Polsce.

Studiował malarstwo w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w latach 1868-1876, następnie w Wiedniu i w Monachium. Od 1874 roku swoje prace prezentował w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, w Salonie Krywulta, poza tym we Lwowie, Wiedniu i Monachium. Artysta chętnie przedstawiał wiejskie sceny rodzajowe osadzone w pejzażu, który zawsze odgrywał istotną rolę w kreowaniu nastroju kompozycji. Wykorzystywał także liczne wątki literackie, np. pochodzące z twórczości Adama Mickiewicza. W 1890 roku osiadł na stałe w Krośnie. Powstało wówczas wiele prac prezentujących walory lokalnego, podkarpackiego krajobrazu i zwyczaje tamtejszych mieszkańców.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

035
Seweryn BIESZCZAD (1852-1923)

Żydowski skrzypek

olej/płótno, 32 x 25 cm
sygnowany p.d.: 'S. Bieszczad'
na odwrociu angielski opis prac konserwatorskich z 1985 roku

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Seweryn Bieszczad urodził się w 1852 roku w Jaśle. W wieku 16 lat wyjechał do Krakowa, gdzie kształcił się w Szkole Sztuk Pięknych, m.in. pod kierunkiem Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza. Jako stypendysta krakowskiej szkoły uczył się malarstwa w Akademii Wiedeńskiej. W 1883 roku zapisał się do Malschule Akademii w Monachium, gdzie szkolił się u Alexandra Wagnera. Od lat 70. XIX wieku wystawiał swoje obrazy w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, w Salonie Krywulta w Warszawie, poza tym we Lwowie, Wiedniu i Monachium.

W jego twórczości dominują sceny rodzajowe i obyczajowe, a także widoki miast, ich architektura i obyczaje ludności. Na jego sposób obrazowania i komponowania scen rodzajowych niewątpliwy wpływ wywarło malarstwo niemieckie i francuskie drugiej połowy XIX wieku, jak również sztuka słynnego monachijczyka, Franciszka Streitta, który w latach 70. i 80. XIX wieku znany był polskiej publiczności jako twórca anegdotycznych scenek miejskich. Zwłaszcza w okresie krakowskim Bieszczad malował uliczne scenki, w których bohaterami były dzieci, czeladnicy, typy miejskie, uchwycone na tle ulic i kamienic. Malował też sceny zaczerpnięte z literatury, m.in. z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza czy "Balladyny" Juliusza Słowackiego, a także obrazy o tematyce religijnej.

W 1890 roku osiadł na stałe w Krośnie. Powstało wówczas wiele prac prezentujących podkarpackie krajobrazy i zwyczaje tamtejszych mieszkańców. Chętnie przedstawiał wiejskie sceny rodzajowe osadzone w pejzażu, odgrywającym zawsze istotną rolę w oddaniu nastroju dzieła. Kierownik działu artystycznego w Muzeum Podkarpackim w Krośnie, Anna Guz-Iwaniec, mówi: "Seweryn Bieszczad był mistrzem tego gatunku. Tematów dostarczało mu życie codzienne obserwowane w dawnej Galicji". Artysta mieszkający w Krośnie był także aktywnym animatorem kultury tego miasta – założył teatr amatorski, był członkiem Towarzystwa "Sztuka" oraz Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Utrzymywał bliskie relacje z innymi artystami mieszkającymi w Krośnie, malarzami: Franciszkiem Daniszewskim i Stanisławem Bergmanem oraz rzeźbiarzem Andrzejem Lenikiem. W kolekcji Muzeum Podkarpackiego znajduje się blisko 70 prac Seweryna Bieszczada i jest to największy zbiór dzieł artysty w Polsce.

Studiował malarstwo w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w latach 1868-1876, następnie w Wiedniu i w Monachium. Od 1874 roku swoje prace prezentował w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, w Salonie Krywulta, poza tym we Lwowie, Wiedniu i Monachium. Artysta chętnie przedstawiał wiejskie sceny rodzajowe osadzone w pejzażu, który zawsze odgrywał istotną rolę w kreowaniu nastroju kompozycji. Wykorzystywał także liczne wątki literackie, np. pochodzące z twórczości Adama Mickiewicza. W 1890 roku osiadł na stałe w Krośnie. Powstało wówczas wiele prac prezentujących walory lokalnego, podkarpackiego krajobrazu i zwyczaje tamtejszych mieszkańców.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.