STAN ZACHOWANIA:
arkusz naklejony na płótno
praca nieoprawiona

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

4527
Waldemar ŚWIERZY (1931-2013)

Zwiedzajcie Zoo

offset/papier, 96 x 66 cm
sygnowany w druku wzdłuż lewej krawędzi: 'SWIERZY'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Waldemar Świerzy

01.07.2020

16:00

Sprzedane 900 zł (1 062 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 1 000 - 1 300 zł

STAN ZACHOWANIA:
arkusz naklejony na płótno
praca nieoprawiona

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.