Studiowała Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie u profesorów Karola Tichego, Stanisława Ostoi-Chrostowskiego i Wacława Waśkowskiego od 1935 roku. Latem 1945 roku Maria Hiszpańska powróciła do Warszawy. Zajęła się głównie grafiką książkową. Stworzyła wiele drzeworytów, głównie w technice sztorcowej. Współpracowała z wydawnictwem "Wiedza", potem "Książka i Wiedza". W latach pięćdziesiątych XX wieku współpracowała z "Tygodnikiem Powszechnym". Stworzyła wiele rysunków poświęconych życiu w obozach koncentracyjnych, z których część znalazła się w zbiorach muzeum w Ravensbrück.

49
Maria HISZPAŃSKA-NEUMANN (1917 Warszawa - 1980 Warszawa)

Zrozpaczony, 1953 r.

kwasoryt/papier, 21 x 13 cm
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem l.d.: `M. Hiszpańska-Neuman | "Zrozpaczony" (kwasoryt) 1953`

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Studiowała Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie u profesorów Karola Tichego, Stanisława Ostoi-Chrostowskiego i Wacława Waśkowskiego od 1935 roku. Latem 1945 roku Maria Hiszpańska powróciła do Warszawy. Zajęła się głównie grafiką książkową. Stworzyła wiele drzeworytów, głównie w technice sztorcowej. Współpracowała z wydawnictwem "Wiedza", potem "Książka i Wiedza". W latach pięćdziesiątych XX wieku współpracowała z "Tygodnikiem Powszechnym". Stworzyła wiele rysunków poświęconych życiu w obozach koncentracyjnych, z których część znalazła się w zbiorach muzeum w Ravensbrück.