„Malarstwo Jacka Sroki od zawsze otoczone było względami artystów i uwaga krytyki. Szybko zyskał zasłużoną reputację jednego z najciekawszych malarzy ekspresji lat 80-tych, stał się osobistością krakowskiej szkoły grafiki, nadzieją nowej groteski, aktywnym uczestnikiem międzynarodowego życia artystycznego. Nie kwestionując żadnego z tych stwierdzeń, najbardziej ceniłam jego poczucie humoru. Bawiła mnie anegdota, drażnił rodzaj deformacji; podziwiałam umiejętność zakłócania konwencji, niepokoiły malarskie fortele”.

– MARIA HUSSAKOWSKA

Studiował na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. W 1981 roku uzyskał dyplom w Pracowni Miedziorytu prof. M. Wejmana; malarstwo w pracowni prof. J. Świderskiego. W latach 1981-89 pracował jako asystent w macierzystej uczelni. Uprawia malarstwo, grafikę, rysunek. Laureat nagród i wyróżnień m.in. na Biennale Grafiki w Mulhouse (1984), Międzynarodowej Wystawie Miniatury w Toronto (1986), Graphica Atlantica w Reykjaviku (1987), na Biennale Grafiki w Vaasa (1987), Grand Prix na Biennale Grafiki w Seulu (1988), Nagrody im. I. Trybowskiego na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie (1994). W 2001 roku zostaL laureatem Nagrody im. W. Wojtkiewicza przyznawanej przez krakowski okrąg ZPAP za najciekawszą wystawę indywidualną prezentowaną w Krakowie. Jako jeden z nielicznych artystów krakowskich, od lat 80 - tych, współtworzy obraz nurtu neoekspresjonistycznego w Polsce. Maluje w charakterystycznie uproszczony sposób, ostro definiując kolory i kształty, często przerysowując je w kierunku karykaturalnego traktowania postaci i sytuacji.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

364
Jacek SROKA (ur. 1957)

"Żółty dyptyk", 1985 r.

olej/płótno, 26 x 42 cm
obie części sygnowane i datowane w ramach kompozycji: '1985 | SROKA' i 'SROKA 1985'
obie części opisane na odwrociu na blejtramie: 'ŻÓŁTY DYPTYK'
na odwrociu stempel wywozowy oraz stempel Galerii Dzieł Sztuki Współczesnej A. Dzieduszycki P. Sosnowski

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

„Malarstwo Jacka Sroki od zawsze otoczone było względami artystów i uwaga krytyki. Szybko zyskał zasłużoną reputację jednego z najciekawszych malarzy ekspresji lat 80-tych, stał się osobistością krakowskiej szkoły grafiki, nadzieją nowej groteski, aktywnym uczestnikiem międzynarodowego życia artystycznego. Nie kwestionując żadnego z tych stwierdzeń, najbardziej ceniłam jego poczucie humoru. Bawiła mnie anegdota, drażnił rodzaj deformacji; podziwiałam umiejętność zakłócania konwencji, niepokoiły malarskie fortele”.

– MARIA HUSSAKOWSKA

Studiował na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. W 1981 roku uzyskał dyplom w Pracowni Miedziorytu prof. M. Wejmana; malarstwo w pracowni prof. J. Świderskiego. W latach 1981-89 pracował jako asystent w macierzystej uczelni. Uprawia malarstwo, grafikę, rysunek. Laureat nagród i wyróżnień m.in. na Biennale Grafiki w Mulhouse (1984), Międzynarodowej Wystawie Miniatury w Toronto (1986), Graphica Atlantica w Reykjaviku (1987), na Biennale Grafiki w Vaasa (1987), Grand Prix na Biennale Grafiki w Seulu (1988), Nagrody im. I. Trybowskiego na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie (1994). W 2001 roku zostaL laureatem Nagrody im. W. Wojtkiewicza przyznawanej przez krakowski okrąg ZPAP za najciekawszą wystawę indywidualną prezentowaną w Krakowie. Jako jeden z nielicznych artystów krakowskich, od lat 80 - tych, współtworzy obraz nurtu neoekspresjonistycznego w Polsce. Maluje w charakterystycznie uproszczony sposób, ostro definiując kolory i kształty, często przerysowując je w kierunku karykaturalnego traktowania postaci i sytuacji.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.