Żniwiarka - Thanatos, obraz przedstawiający dziewczynę trzymającą ostrze kosy jest późniejszą redakcją wątku Thanatosa, mitologicznego geniusza Śmierci. Początkiem całego cyklu obrazów z Thanatosem są płótna z lat 1898-1899, później motyw ten powraca jeszcze przez całe lata i jak "żadna inna seria Malczewskiego nie posiadała takiej trwałości i takiej ciągłości" (por. K. Wyka, Thanatos i Polska, Kraków 1971).
Być może w zamyśle artysty Żniwiarka miała być częścią tryptyku, formy, w jaką Malczewski często układał swoje obrazy.

32
Jacek MALCZEWSKI (1854-1929)

ŻNIWIARKA - THANATOS, 1921

olej, tektura
99 x 68 cm
sygn. p.d. wzdłuż bocznej krawędzi: [J]acek Malczewski 921
na odwrocie napis kredką: Lp.; 1813

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Żniwiarka - Thanatos, obraz przedstawiający dziewczynę trzymającą ostrze kosy jest późniejszą redakcją wątku Thanatosa, mitologicznego geniusza Śmierci. Początkiem całego cyklu obrazów z Thanatosem są płótna z lat 1898-1899, później motyw ten powraca jeszcze przez całe lata i jak "żadna inna seria Malczewskiego nie posiadała takiej trwałości i takiej ciągłości" (por. K. Wyka, Thanatos i Polska, Kraków 1971).
Być może w zamyśle artysty Żniwiarka miała być częścią tryptyku, formy, w jaką Malczewski często układał swoje obrazy.