POCHODZENIE:
kolekcja malarza Piotra Hipolita Krasnodębskiego

WYSTAWIANY:
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim, 1907

LITERATURA:
Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie za 1907 rok, Warszawa 1908, s. 15

Janina Wiercińska, Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1860 - 1914, Wrocław 1969, s. 88

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

64
Antoni GAWIŃSKI (1876 - 1954)

"Zmierzch", 1907

olej/tektura, 14 x 9 cm
sygnowany i datowany na odwrociu l.g.: 'AG' monogramem wiązanym | 1907 R', opisany na odwrociu p.g.: 'ZMIERZCH'
na odwrociu odbicie stempla: 'L. Wadowski | Warszawa | Marszałkowska. 121' oraz papierowa nalepka wystawowa Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim z 1907 roku z opisem dzieła i numerem '9357'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Dawna. Prace na Papierze

23.09.2021

19:00

Sprzedane 3 200 zł (4 000 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 4 000 - 5 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
kolekcja malarza Piotra Hipolita Krasnodębskiego

WYSTAWIANY:
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim, 1907

LITERATURA:
Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie za 1907 rok, Warszawa 1908, s. 15

Janina Wiercińska, Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1860 - 1914, Wrocław 1969, s. 88

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.