Studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta) w pracownii Stanisława Dawskiego.Zajmował się grafiką, fotografią, malarstwem, filmem oraz teorią sztuki. Był organizatorem wielu artystycznych przedsięwzięć (członek ZPAF, pomysłodawca Międzynarodowego Triennale Rysunku we Wrocławiu, kierownik galerii Perfamo).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

117
Andrzej LACHOWICZ (1939 Wilno - 2015 Wrocław)

"Złożoność", 1968

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 73,5 x 57,5 cm
datowany i opisany ołówkiem na odwrociu: 'ZŁOŻONOŚĆ | 1968' i pieczęć autorska

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna

02.04.2020

19:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 5 000 - 8 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

Studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta) w pracownii Stanisława Dawskiego.Zajmował się grafiką, fotografią, malarstwem, filmem oraz teorią sztuki. Był organizatorem wielu artystycznych przedsięwzięć (członek ZPAF, pomysłodawca Międzynarodowego Triennale Rysunku we Wrocławiu, kierownik galerii Perfamo).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.