Zalecana literatura ogólna:
Malczewski Rafał [biogram artysty opr. przez Hannę Kubaszewską w: „Słownik artystów polskich …, T. V, Warszawa 1993, ss. 284-287 - tu wykaz dzieł w zbiorach muzealnych, bibliografia;
Dorota Folga-Januszewska, Rafał Malczewski i mit Zakopanego, T. I, Olszanica - Wydawnictwo BoSz - 2006;
Zakopane w czasach Rafała Malczewskiego, praca zbiorowa pod red. D. Folgi-Januszewskiej i Teresy Jabłońskiej, T. II, Olszanica - Wydawnictwo BoSz - 2006

Prezentowany obraz powstał w pełni dojrzałym artystycznie okresie twórczości Rafała Malczewskiego, kiedy to artysta „ugruntował swój oryginalny, samorodny styl, tworząc silnie stylizowane, dekoracyjne obrazy, budowane szerokimi płaszczyznami, uproszczonymi liniami i żywym, lśniącym kolorem […] o przestrzeni aranżowanej niczym dekoracja teatralna i przepojone światłem, konstruowane z wyselekcjonowanych fragmentów rzeczywistości i bardzo polskie w charakterze” [cyt. za H. Kubaszewska, op. cit., s. 285].
Siłą oferowanego obrazu jest to, że środkami malarskimi, gładkimi pociągnięciami pędzla, przy użyciu nasyconej barwy, zabiegów kompozycyjnych, układu linii tworzy niemal abstrakcyjną kompozycję z wewnętrzną dynamiką i napięciem. To, co daje abstrakcyjny konkret jest tu rozbudowane o temat - motyw podgórskiego tematu. Mamy zatem do czynienia ze zdwojonym efektem działania formalnego obrazu i jego treści.

021
Rafał MALCZEWSKI (1892-1965)

Zima

olej, płótno; 101 x 80 cm;
sygn. l. d.: Rafał Malczewski

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Zalecana literatura ogólna:
Malczewski Rafał [biogram artysty opr. przez Hannę Kubaszewską w: „Słownik artystów polskich …, T. V, Warszawa 1993, ss. 284-287 - tu wykaz dzieł w zbiorach muzealnych, bibliografia;
Dorota Folga-Januszewska, Rafał Malczewski i mit Zakopanego, T. I, Olszanica - Wydawnictwo BoSz - 2006;
Zakopane w czasach Rafała Malczewskiego, praca zbiorowa pod red. D. Folgi-Januszewskiej i Teresy Jabłońskiej, T. II, Olszanica - Wydawnictwo BoSz - 2006

Prezentowany obraz powstał w pełni dojrzałym artystycznie okresie twórczości Rafała Malczewskiego, kiedy to artysta „ugruntował swój oryginalny, samorodny styl, tworząc silnie stylizowane, dekoracyjne obrazy, budowane szerokimi płaszczyznami, uproszczonymi liniami i żywym, lśniącym kolorem […] o przestrzeni aranżowanej niczym dekoracja teatralna i przepojone światłem, konstruowane z wyselekcjonowanych fragmentów rzeczywistości i bardzo polskie w charakterze” [cyt. za H. Kubaszewska, op. cit., s. 285].
Siłą oferowanego obrazu jest to, że środkami malarskimi, gładkimi pociągnięciami pędzla, przy użyciu nasyconej barwy, zabiegów kompozycyjnych, układu linii tworzy niemal abstrakcyjną kompozycję z wewnętrzną dynamiką i napięciem. To, co daje abstrakcyjny konkret jest tu rozbudowane o temat - motyw podgórskiego tematu. Mamy zatem do czynienia ze zdwojonym efektem działania formalnego obrazu i jego treści.