"Ziemia" jest jedną z pierwszych rzeźb, które artysta stworzył po przeniesieniu się do Paryża na początku 1902 roku. Znany polski rzeźbiarz, Wacław Szymanowski, widział jej gipsowy model w pracowni artysty już w marcu (por. X. Deryng, Bolesław Biegas, Paryż 2011, s. 32). W tym samym mniej więcej czasie artysta pracował nad "Chopinem" i "Miłością śmierci". Wszystkie trzy prace utrzymane są w podobnej, typowej dla secesji stylistyce i wykorzystują charakterystyczną dla młodopolskiej przybyszewszczyzny ikonografię; przedstawiają umęczone postaci i wirujące wśród fal i obłoków widma.
Dzieła Biegasa krytyka osadzała często w kontekście jego życia i osobowości. Korespondent "Kraju", Mieczysław Golberg, pisał o życiu tego artysty w roku 1902 w tonie katastroficznym, spodziewając się rychłej śmierci artysty tworzącego tak dramatyczne dzieła: "Czy ma zabezpieczone utrzymanie? - pytał Golberg - Tak, na rok jeden, trzydzieści rubli miesięcznie. - A potem? - Potem będzie, co będzie. Zresztą nie długo mi żyć... Dlaczego? Czy chory jesteś? Nie, ale czuję to... I znowu smutek ściska mi serce. I patrzę niespokojnie w te dziwne oczy, pełne iskier i łez... i gorączki także! Geniusz i choroba. Dwadzieścia cztery lata i myśli o bliskim zgonie. Tysiące utworów w głowie i trzydzieści rubli miesięcznie na rok jeden". (Nemo, "W pracowni Biegasa", "Kraj", 1902, nr 28, s. 312). Wbrew wróżbom Goldberga w 1902 roku Biegas nie tylko nie żegnał się z życiem, ale dopiero zaczynał swoją międzynarodową karierę. W pierwszej dekadzie XX wieku z sukcesami wystawiał w Wiedniu, Paryżu, Kijowie, Petersburgu i w Warszawie.
Jeden z najwybitniejszych modernistycznych rzeźbiarzy polskich. Studiował rzeźbę w latach 1896-1901 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem A. Dauna i K. Laszczki. W 1901 r. został wydalony z uczelni za rzeźby "Księga życia", które otaczała atmosfera skandalu. Dzięki stypendium warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych wyjechał do Paryża, gdzie - z przerwami na wyjazdy do kraju - pozostał do końca życia. Wystawiał w Wiedniu - był członkiem tamtejszej Secesji - Petersburgu (1903 r.), Kijowie, a także Rzymie i Amsterdamie. Pod wpływem filozofii Stanisława Przybyszewskiego tworzył alegoryczno - symboliczne rzeźby i obrazy - zaczął malować pod wpływem Stanisława Wyspiańskiego ok. 1900 r. - o tematyce oddającej dramat ludzkiej egzystencji. Tworzył sceny fantastyczne, popiersia i akty.


PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

11
Bolesław BIEGAS (Koziczyn 1877 - Paryż 1954)

Ziemia (La Terre), 1902 r.

brąz, 138 x 90 x 30 cm
sygnowany, datowany i opisany u dołu: 'Bolesław Biegas | Ziemia | Paris 1902'
odlew z lat 90. XX w.
POCHODZENIE:
- kolekcja prywatna, Warszawa
WYSTAWIANY:
- Exposition Biegas, Salon de La Plume, Paryż, 1902, (gips)
- Exposition Biegas, Galerie des Artists Modernes, Paryż, 1908, (gips)
- Bolesław Biegas. Między inspiracją a symbolem, Villa la Fleur, Konstancin-
Jeziorna, 14.05.2011
- Bolesław Biegas w Warszawie. Rzeźba, Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny
"Skwer", Warszawa 18.05-26.05.2012

LITERATURA:
- Boleslas Biegas. Sculpteur, Paris 1902, s. 19 (gips)
- Boleslaw Biegas, Wędrówka Ducha Myśli Kraków 1904, s. 134 (gips)
- J. Howley, Frozen Nightmares. Work of Boleslas Biegas, Sculptor and Mystic,
w: "Cosmopolitan Magazine", New York 1906, s. 14 (gips)
- Boleslas Biegas. Sculpteur et Peintre. Album, Paris 1906, s. 36 (gips)
- Henryk Biegeleisen, Biegas, Lwow 1911, s.nlb. poz. 11 (gips)
- X. Deryng, Boleslas Biegas. Sculptures-Peintures, Paris 1992, s. 66, poz. 6 (il.)
- X. Deryng, Bolesław Biegas, Paryż 2011, s. 156 (il.)
- Bolesław Biegas. Rzeźba, red. A. Czarnocka, Warszawa 2012, s. 46, (il.)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

"Ziemia" jest jedną z pierwszych rzeźb, które artysta stworzył po przeniesieniu się do Paryża na początku 1902 roku. Znany polski rzeźbiarz, Wacław Szymanowski, widział jej gipsowy model w pracowni artysty już w marcu (por. X. Deryng, Bolesław Biegas, Paryż 2011, s. 32). W tym samym mniej więcej czasie artysta pracował nad "Chopinem" i "Miłością śmierci". Wszystkie trzy prace utrzymane są w podobnej, typowej dla secesji stylistyce i wykorzystują charakterystyczną dla młodopolskiej przybyszewszczyzny ikonografię; przedstawiają umęczone postaci i wirujące wśród fal i obłoków widma.
Dzieła Biegasa krytyka osadzała często w kontekście jego życia i osobowości. Korespondent "Kraju", Mieczysław Golberg, pisał o życiu tego artysty w roku 1902 w tonie katastroficznym, spodziewając się rychłej śmierci artysty tworzącego tak dramatyczne dzieła: "Czy ma zabezpieczone utrzymanie? - pytał Golberg - Tak, na rok jeden, trzydzieści rubli miesięcznie. - A potem? - Potem będzie, co będzie. Zresztą nie długo mi żyć... Dlaczego? Czy chory jesteś? Nie, ale czuję to... I znowu smutek ściska mi serce. I patrzę niespokojnie w te dziwne oczy, pełne iskier i łez... i gorączki także! Geniusz i choroba. Dwadzieścia cztery lata i myśli o bliskim zgonie. Tysiące utworów w głowie i trzydzieści rubli miesięcznie na rok jeden". (Nemo, "W pracowni Biegasa", "Kraj", 1902, nr 28, s. 312). Wbrew wróżbom Goldberga w 1902 roku Biegas nie tylko nie żegnał się z życiem, ale dopiero zaczynał swoją międzynarodową karierę. W pierwszej dekadzie XX wieku z sukcesami wystawiał w Wiedniu, Paryżu, Kijowie, Petersburgu i w Warszawie.
Jeden z najwybitniejszych modernistycznych rzeźbiarzy polskich. Studiował rzeźbę w latach 1896-1901 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem A. Dauna i K. Laszczki. W 1901 r. został wydalony z uczelni za rzeźby "Księga życia", które otaczała atmosfera skandalu. Dzięki stypendium warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych wyjechał do Paryża, gdzie - z przerwami na wyjazdy do kraju - pozostał do końca życia. Wystawiał w Wiedniu - był członkiem tamtejszej Secesji - Petersburgu (1903 r.), Kijowie, a także Rzymie i Amsterdamie. Pod wpływem filozofii Stanisława Przybyszewskiego tworzył alegoryczno - symboliczne rzeźby i obrazy - zaczął malować pod wpływem Stanisława Wyspiańskiego ok. 1900 r. - o tematyce oddającej dramat ludzkiej egzystencji. Tworzył sceny fantastyczne, popiersia i akty.


PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.