W latach 1962-93 ukończył Litewski Instytut Sztuki, gdzie od 1991 piastował stanowisko profesora. Wczesne prace graficzne charakteryzują się wpływem sztuki ludowej. Od końca lat 60. stosował technikę cynkografii. Tworzył również plakaty, ekslibrisy i ilustrowane książki.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

188
Rimtautas Vincentas GIBAVIČIUS (1935 Kowno - 1993 Wilno)

Zestaw trzech Exlibrisów Danuty Wróblewskiej, 1983 r.

1) Exlibris Danuty Wróblewskiej, 1983 r., technika mieszana/papier, 13,5 x 13 cm (arkusz), sygnowany i datowany ołówkiem u dołu: [sygnatura nieczytelna] 83'
2) Exlibris Danuty Wróblewskiej, 1983 r., linoryt/papier, 13,8 x 13,8 cm (arkusz), sygnowany i datowany ołówkiem u dołu: '[sygnatura nieczytelna] 83'
3) Exlibris Danuty Wróblewskiej, 1983 r., akwaforta/papier, 22,1 x 16,6 cm (arkusz), sygnowany i datowany ołówkiem u dołu: '[sygnatura nieczytelna] 83'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W latach 1962-93 ukończył Litewski Instytut Sztuki, gdzie od 1991 piastował stanowisko profesora. Wczesne prace graficzne charakteryzują się wpływem sztuki ludowej. Od końca lat 60. stosował technikę cynkografii. Tworzył również plakaty, ekslibrisy i ilustrowane książki.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.