W 1809 r. w opactwie benedyktyńskim w Mettlach, Jean Francis Boch otwiera wraz z żoną (Rosalie Buschmann) firmę Boch - Buschmann. Już w 1820 użyto w fabryce po raz pierwszy zastosowano nowatorskie na owe czasy techniki wykonywania zdobień - w przypadku ilustracji przenoszono je z już gotowej matrycy na wypalony obiekt przed szkliwieniem, zaś przy obiektach reliefowych dekorację tworzono w formie do wypalenia. Pozwoliło to na wykonywanie tańszych, lecz bardziej wysmakowanych formalnie produktów zaspokajających potrzeby, ówczesnej klasy średniej. W latach 1836 - 1841 nastąpiła fuzja firmy z Mettlach z przedsiębiorstwem Nicolasa Villeroya i odtąd firma przyjęła nazwę Villeroy&Boch. W tym samym czasie dyrektorem fabryki został August von Cohausen. Wtedy również twórcy Villeroy&Boch zaczęli sięgać do wzorów zaczerpniętych ze średniowiecza i renesansu. Od 1878/79 r. w znaku towarowym firmy pojawił się przedstawienie opactwa. Złote czasy fabryki w Mettlach przypadają na lata 1880 - 1910, okres wzmożonej produkcji owocujący największą różnorodnością form. Po wybuchu I Wojny Światowej nastały trudne czasy dla firmy, a pożar, który w 1921 roku zniszczył większą część infrastruktury spowodował, że fabryka nie podniosła się już z kryzysu. Od 1925 roku do wczesnych lat 30 XX w. w Mettlach wytwarzano jeszcze część wcześniejszych modeli, ale produkcja była stopniowo wygaszana.


WARUNKI SPRZEDAŻY:
- Zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.

PODATKI I OPŁATY:
- Opłata organizacyjna: do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Wynosi ona 18%.
- Droit de suite: przy wybranych i oznaczonych obiektach, do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP.

DOGRYWKA:
Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik czasu widoczny w kolorze czerwonym.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty.
Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe oferty.

LICYTACJA
Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez system aukcyjny.
Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.

061
Zestaw śniadaniowy Mettlach, 1914 r., Villeroy & Boch

model 2962 (fil. i sp.), model 3096 II (tal.)
Fajans ręcznie malowany.
fil. wys.: 5,5cm, śr. 7,8cm, sp. śr. 13,6, tal. śr. 18,2cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W 1809 r. w opactwie benedyktyńskim w Mettlach, Jean Francis Boch otwiera wraz z żoną (Rosalie Buschmann) firmę Boch - Buschmann. Już w 1820 użyto w fabryce po raz pierwszy zastosowano nowatorskie na owe czasy techniki wykonywania zdobień - w przypadku ilustracji przenoszono je z już gotowej matrycy na wypalony obiekt przed szkliwieniem, zaś przy obiektach reliefowych dekorację tworzono w formie do wypalenia. Pozwoliło to na wykonywanie tańszych, lecz bardziej wysmakowanych formalnie produktów zaspokajających potrzeby, ówczesnej klasy średniej. W latach 1836 - 1841 nastąpiła fuzja firmy z Mettlach z przedsiębiorstwem Nicolasa Villeroya i odtąd firma przyjęła nazwę Villeroy&Boch. W tym samym czasie dyrektorem fabryki został August von Cohausen. Wtedy również twórcy Villeroy&Boch zaczęli sięgać do wzorów zaczerpniętych ze średniowiecza i renesansu. Od 1878/79 r. w znaku towarowym firmy pojawił się przedstawienie opactwa. Złote czasy fabryki w Mettlach przypadają na lata 1880 - 1910, okres wzmożonej produkcji owocujący największą różnorodnością form. Po wybuchu I Wojny Światowej nastały trudne czasy dla firmy, a pożar, który w 1921 roku zniszczył większą część infrastruktury spowodował, że fabryka nie podniosła się już z kryzysu. Od 1925 roku do wczesnych lat 30 XX w. w Mettlach wytwarzano jeszcze część wcześniejszych modeli, ale produkcja była stopniowo wygaszana.


WARUNKI SPRZEDAŻY:
- Zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.

PODATKI I OPŁATY:
- Opłata organizacyjna: do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Wynosi ona 18%.
- Droit de suite: przy wybranych i oznaczonych obiektach, do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP.

DOGRYWKA:
Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik czasu widoczny w kolorze czerwonym.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty.
Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe oferty.

LICYTACJA
Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez system aukcyjny.
Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.