W skład zestawu wchodzą:
Świadectwo Dojrzałości wyd. przez Gimnazjum Państwowe im. Bolesława Prusa w Skierniewicach dn. 9 czerwca 1925 r., dokument poświadczający przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie, wyd. we wrześniu 1925 r., dyplom ukończenia Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, wyd. 1 grudnia 1931 r., świadectwo ukończenia Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Jarocinie z dn. 30 czerwca 1932 r., legitymacja Osobista nr 217/42, wyd. przez Dowództwo Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, wystawiona dn. 15 lipca 1942 r., krzyż Monte Cassino i miniatura nr 46028, wstążka oryginalna, legitymacja wyd. 14 marca 1945 r., rozkaz nr 63 z dn. 4 grudnia 1945 r., nadający Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami oraz legitymacja z dn. 18 lipca 1947 r., uprawniająca do noszenia go, odznaczenia brytyjskie The Star 1939-1945 i The Italy Star, wstążki oryginalne, rozkaz z dn. 4 września 1945 r., nadający powyższe odznaczenia oraz zaświadczenia uprawniające do ich noszenia, rozkaz nr 29 z dn. 13 sierpnia, wyd. przez Dowódcę Oddziału Likwidacyjnego z podziękowaniem za wykonanie zadania, medal Wojska (bez wstążki), legitymacja nr 6624/181 oraz Dodatek Personalny nr 4, będący załącznikiem do rozkazu nr 23/46 nadającego medal, brytyjskie odznaczenie War Medal 1939-1945, wstążka oryginalna z Zaświadczeniem z dn. 25 listopada 1946 r., stwierdzającym prawo do noszenia medalu, odznaka pamiątkowa 2 Korpusu z legitymacją wyd. 23 grudnia 1946 oraz Rozkazem nr 49 nadającym odznakę, certyfikat z dn. 19 września 1947 r. potwierdzający zdanie egzaminu z języka angielskiego, zaświadczenie o zakończeniu służby z dn. 30 grudnia 1947 r., legitymacja członkowska nr 1168 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, wyd. 1 stycznia 1948 r., Lower Certificate in English wyd. w czerwcu 1948 r. przez University of Cambridge, The Defence Medal, wstążka oryginalna, zaświadczenie z dn. 27 stycznia 1949 r. o zgłoszeniu na wyjazd do kraju na repatriację, zaświadczenie nr 129560 z dn. 19 kwietnia 1949 r. wyd. przez Punkt Przyjęcia w Gdyni Państwowego Urzędu Repatriacyjnego o przybyciu do Polski, karta ze statku Batory z dn. 16 kwietnia 1949 r., menu pożegnalnego obiadu na Batorym z dn. 17 kwietnia 1949 r.

179
ZESTAW PAMIĄTKOWY PO POR. ANDRZEJU HUBERCIE KASPRZYCKIM (1906-1979)

Absolwent Wyżej Szkoły Handlowej w Warszawie, Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Jarocinie, żołnierz września, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, odznaczony Krzyżem Monte Cassino i innymi odznaczeniami.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W skład zestawu wchodzą:
Świadectwo Dojrzałości wyd. przez Gimnazjum Państwowe im. Bolesława Prusa w Skierniewicach dn. 9 czerwca 1925 r., dokument poświadczający przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie, wyd. we wrześniu 1925 r., dyplom ukończenia Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, wyd. 1 grudnia 1931 r., świadectwo ukończenia Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Jarocinie z dn. 30 czerwca 1932 r., legitymacja Osobista nr 217/42, wyd. przez Dowództwo Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, wystawiona dn. 15 lipca 1942 r., krzyż Monte Cassino i miniatura nr 46028, wstążka oryginalna, legitymacja wyd. 14 marca 1945 r., rozkaz nr 63 z dn. 4 grudnia 1945 r., nadający Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami oraz legitymacja z dn. 18 lipca 1947 r., uprawniająca do noszenia go, odznaczenia brytyjskie The Star 1939-1945 i The Italy Star, wstążki oryginalne, rozkaz z dn. 4 września 1945 r., nadający powyższe odznaczenia oraz zaświadczenia uprawniające do ich noszenia, rozkaz nr 29 z dn. 13 sierpnia, wyd. przez Dowódcę Oddziału Likwidacyjnego z podziękowaniem za wykonanie zadania, medal Wojska (bez wstążki), legitymacja nr 6624/181 oraz Dodatek Personalny nr 4, będący załącznikiem do rozkazu nr 23/46 nadającego medal, brytyjskie odznaczenie War Medal 1939-1945, wstążka oryginalna z Zaświadczeniem z dn. 25 listopada 1946 r., stwierdzającym prawo do noszenia medalu, odznaka pamiątkowa 2 Korpusu z legitymacją wyd. 23 grudnia 1946 oraz Rozkazem nr 49 nadającym odznakę, certyfikat z dn. 19 września 1947 r. potwierdzający zdanie egzaminu z języka angielskiego, zaświadczenie o zakończeniu służby z dn. 30 grudnia 1947 r., legitymacja członkowska nr 1168 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, wyd. 1 stycznia 1948 r., Lower Certificate in English wyd. w czerwcu 1948 r. przez University of Cambridge, The Defence Medal, wstążka oryginalna, zaświadczenie z dn. 27 stycznia 1949 r. o zgłoszeniu na wyjazd do kraju na repatriację, zaświadczenie nr 129560 z dn. 19 kwietnia 1949 r. wyd. przez Punkt Przyjęcia w Gdyni Państwowego Urzędu Repatriacyjnego o przybyciu do Polski, karta ze statku Batory z dn. 16 kwietnia 1949 r., menu pożegnalnego obiadu na Batorym z dn. 17 kwietnia 1949 r.