Studiował w warszawskiej ASP (1950 – 56). Zajmował się różnymi dziedzinami nauki: matematyką, kulturą wschodu, pasjonował się kabalistyka. Łącząc w swoich kompozycjach znaki, cyfry i litery osiągał efekty symboliczne i sur-realistyczne. Brał udział w III Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 1959 r. Jest laureatem Nagrody Krytyki Artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida. W 1956 r. ukończył warszawską ASP (pracownia K. Tomorowicza). W 1962 r. przebywał we Francji i brał udział w wystawie "Le Mouvement Surréaliste et le Mouvement Phases" w Paryżu; uprawia sztukę surrealistyczna, świadczącą o fascynacji wiedzą ezoteryczną. W latach 60-tych komponował swe obrazy ze znaków magicznych, symboli i rekwizytów, także sentencji i dłuższych tekstów. W latach 70-tych i 80-tych maluje ezoteryczno-magiczne pejzaże, przedstawiające zazwyczaj fragmenty antycznej architektury, ponad którymi unoszą się symboliczne przedmioty "Vale ergo polia, Et ibam in profundis". Otrzymał Nagrodę Krytyki Artystycznej im. C.K. Norwida oraz Nagrody im. J. Cybisa.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

81
Zbigniew MAKOWSKI (1930 Warszawa - 2019 Warszawa)

Zestaw: klocek drzeworytniczy Zbigniewa Makowskiego oraz trzy grafiki z zeszytu artystycznego Phases, 1962 r.

drzeworyt/papier, 20 x 30,2 x 2,2 cm
sygnowany na klocku wśród przedstawienia: 'ZM'
Klocek drzeworytniczy stworzony na potrzeby zeszytów artystycznych Phases, zeszyt nr 8, 1963.
Do zeszytu dołączony jest drzeworyt Zbigniewa Makowskiego, litografia Julio Silva, litografia Corneille.


1) Zbigniew Makowski, "Ten żółty pokój", klocek drzeworytniczy, 20 x 30,2 x 2,2 cm, sygnowany wśród przedstawienia: 'ZM'
2) Zbigniew Makowski, "Ten żółty pokój", drzeworyt/papier czerpany, 20 x 30,2 (zadruk) 26 x 39,5 cm (arkusz), sygnowany wśród przedstawienia: 'ZM'
3) Julio H. Silva, Bez tytułu, litografia/papier, 21,1 x 27,2 cm (zadruk), sygnowany na kamieniu śr.d.: 'J H Silva'
4) Corneille, Bez tytułu, litografia/papier, 21,1 x 27,2 cm (zadruk), sygnowany na kamieniu p.d.: 'Corneille'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Studiował w warszawskiej ASP (1950 – 56). Zajmował się różnymi dziedzinami nauki: matematyką, kulturą wschodu, pasjonował się kabalistyka. Łącząc w swoich kompozycjach znaki, cyfry i litery osiągał efekty symboliczne i sur-realistyczne. Brał udział w III Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 1959 r. Jest laureatem Nagrody Krytyki Artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida. W 1956 r. ukończył warszawską ASP (pracownia K. Tomorowicza). W 1962 r. przebywał we Francji i brał udział w wystawie "Le Mouvement Surréaliste et le Mouvement Phases" w Paryżu; uprawia sztukę surrealistyczna, świadczącą o fascynacji wiedzą ezoteryczną. W latach 60-tych komponował swe obrazy ze znaków magicznych, symboli i rekwizytów, także sentencji i dłuższych tekstów. W latach 70-tych i 80-tych maluje ezoteryczno-magiczne pejzaże, przedstawiające zazwyczaj fragmenty antycznej architektury, ponad którymi unoszą się symboliczne przedmioty "Vale ergo polia, Et ibam in profundis". Otrzymał Nagrodę Krytyki Artystycznej im. C.K. Norwida oraz Nagrody im. J. Cybisa.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.