PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

05
Krynicki NIKIFOR (1895-1968)

Zestaw czterech rysunków z listów żebraczych z przedstawieniami postaci świętych i biskupów przed kościołami w Krynicy

akwarela, kredka/papier,wymiary poszczególnych rysunków od lewej od góry: 11 x 8 cm, 10,5 x 8,5 cm, 12 x 10 cm, 13 x 9 cm
opisane autorsko: 'MOJE OBRASKI Z TANOW KRYNICA'; 'RENICA WIES WSI'; 'NIKIFOR MATEJKO'
na odwrociu każdego rysunku okrągłe odbicie autorskiej pieczęci z postacią Nikifora oraz napisem: 'Pamiątka z Krynicy | Nikifor'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Dawna. Prace na Papierze

23.09.2021

19:00

Sprzedane 17 000 zł (21 250 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 15 000 - 20 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.