W latach 1962-93 ukończył Litewski Instytut Sztuki, gdzie od 1991 piastował stanowisko profesora. Wczesne prace graficzne charakteryzują się wpływem sztuki ludowej. Od końca lat 60. stosował technikę cynkografii. Tworzył również plakaty, ekslibrisy i ilustrowane książki.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

153
Rimtautas Vincentas GIBAVIČIUS (1935 Kowno - 1993 Wilno)

Zestaw 6 grafik, 1967-1980 r.

1) "Wspomnienia z dzieciństwa", 1980 r, cynkotypia/papier, 49 x 50 cm (zadruk), sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: 'E.d'A Vaikystės prisiminimai B-IV-3 Rimtautas Gibavičius 80'
2) "Wspomnienia z dzieciństwa", 1977 r., cynkotypia/papier, 49 x 51 cm (zadruk), sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: 'E.d.A A-VI-2 Rimtantas Gibavičius 77'
3) "Wspomnienia z dzieciństwa", 1977 r., cynkotypia/papier, 51,5 x 51 cm (zadruk), sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: 'E.d'A A-IX-4 Rimtantas Gibavičius 77'
4) "Wspomnienia z dzieciństwa", 1977 r., cynkotypia/papier, 51 x 51 cm (zadruk), sygnowany, datowany i opisany u dołu: 'E.d'A Vaikystės prisiminimai A-IX-3 Rimtantas Gibavičius 77'
5) "Wspomnienia z dzieciństwa", 1980 r., cynkotypia/papier, 48,5 x 50 cm (zadruk)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: 'E.d'A Vaikystės prisiminimai B-VI-5 Rimtantas Gibavičius 80'
6)"Vilnus Universiteto", 1967 r., drzeworyt/papier, 50 x 49 cm (zadruk)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: '28/200 Vilnus Universiteto Gibavicius Rimtantas Vincentas 67'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W latach 1962-93 ukończył Litewski Instytut Sztuki, gdzie od 1991 piastował stanowisko profesora. Wczesne prace graficzne charakteryzują się wpływem sztuki ludowej. Od końca lat 60. stosował technikę cynkografii. Tworzył również plakaty, ekslibrisy i ilustrowane książki.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.