W 1973 ukończył Wileński Instytut Sztuk Pięknych, a od 1980 mieszka w Polsce. Malarz, grafik i rysownik. Tworzy plakaty, ilustracje do książek (szczególnie bajek dziecięcych), ekslibrisy, projekty scenografii, instalacje i kompozycje przestrzenne, maski, akcje parateatralne. Jego figuratywną sztukę cechuje atmosfera surrealizmu z akcentami ironii i groteski. Posługuje się różnymi technikami: gwasz, olej, pastele, wykorzystuje rozmaite techniki graficzne.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

5418
Stasys EIDRIGEVICIUS (ur. 1949)

Zestaw 11 ex-librisów , l. 70. XX w.

akwaforta/papier
każda z prac sygnowana, datowana i opisana ołówkiem
1. sygnowany ołówkiem p.d.: 'StE' oraz datowany ołówkiem l.d.: '1971'
opisany wewnątrz kompozycji na płycie: 'EXLIBRIS STASIO'
16 x 12 cm (arkusz)
2. sygnowany ołówkiem p.d.: 'StE' oraz datowany ołówkiem l.d.: '1976'
opisany wewnatrz kompozycji na płycie: 'EXLIBRIS ALINA I NIKOLAJ'
15 x 11 cm (arkusz)
3. sygnowany ołówkiem p.d.: 'StE' oraz datowany ołówkiem l.d.: '1976'
opisany wewnątrz kompozycji na płycie: 'EXLIBRIS WIESŁAWA
WIERZCHOWSKA'
15,5 x 11 cm (arkusz)
4. sygnowany ołówkiem p.d.: 'StE' oraz datowany ołówkiem l.d.: '1974'
opisany wewnątrz kompozycji na płycie: 'EX LIBRIS L. KLIMKOS'
15,5 x 10 cm (arkusz)
5. sygnowany ołówkiem p.d.: 'StE' oraz datowany ołówkiem l.d.: '1973'
opisany wewnątrz kompozycji na płycie: 'EX LIBRIS WJ'
12 x 10 cm (arkusz)
6. sygnowany
ołówkiem p.d.: 'StE' oraz datowany ołówkiem l.d.: '1971'
opisany wewnątrz kompozycji na płycie: 'CASSUBIANA | EDUMND | PUZDROWSKI'
15 x 11,5 cm (arkusz)
7. sygnowany ołówkiem p.d.: 'StE' oraz datowany ołówkiem l.d.: '1973'
opisany wewnątrz kompozycji na płycie: 'EX | LIBRIS | PROFESOR | ANRZEJ | RYSZKIEWICZ | 1973'
17,5 x 13 cm (arkusz)
8. sygnowany
ołówkiem p.d.: 'StE' oraz datowany ołówkiem l.d.: '1973'
opisany wewnątrz kompozycji na płycie: 'EX LIBRIS| JAN | RHEBERGEN | 1973 | ES'
20 x 14 cm (arkusz)
9. sygnowany ołówkiem p.d.: 'StE' oraz datowany ołówkiem l.d.: '1973'
opisany wewnątrz kompozycji na płycie: 'EX LIBRIS JOHAN | SOUVEREIN 1973'
20 x 14 cm (arkusz)
10. sygnowany ołówkiem p.d.: 'StE'
oraz datowany ołówkiem l.d.: '1972'
opisany wewnątrz kompozycji na płycie: 'EXLIBRIS C.J. DUNINOWIE'
19,5 x 16,5 cm (arkusz)
11. sygnowany ołówkiem p.d.: 'StE' oraz datowany ołówkiem l.d.: '1973'
opisany wewnątrz kompozycji na płycie: 'EX LIBRIS | JANINOS MORKYTES 1973'
19,5 x 14,5 cm (arkusz)

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Stasys Eidrigevičius - aukcja online

03.08.2020

16:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 8 000 - 10 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

W 1973 ukończył Wileński Instytut Sztuk Pięknych, a od 1980 mieszka w Polsce. Malarz, grafik i rysownik. Tworzy plakaty, ilustracje do książek (szczególnie bajek dziecięcych), ekslibrisy, projekty scenografii, instalacje i kompozycje przestrzenne, maski, akcje parateatralne. Jego figuratywną sztukę cechuje atmosfera surrealizmu z akcentami ironii i groteski. Posługuje się różnymi technikami: gwasz, olej, pastele, wykorzystuje rozmaite techniki graficzne.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.