POCHODZENIE:
dom aukcyjny Neumeister, Monachium, listopad 2007
kolekcja instytucjonalna, Europa

Malarz pochodzenia węgierskiego. Studiował malarstwo w akademii w Budapeszcie – ukończył w 1910 r. Należał do niemieckiego ugrupowania Sturm, z którym wystawiał w Berlinie. Malował pejzaże, martwe natury, portrety i kompozycje alegoryczne

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

37
Béla KÁDÁR (1877 Budapeszt - 1956 tamże)

Żeński akt siedzący

gwasz/tektura, 91 x 59,5 cm
sygnowany p.d.: 'KADAR | BELA'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

École de Paris

06.05.2021

19:00

Sprzedane 55 000 zł (68 750 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 60 000 - 80 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
dom aukcyjny Neumeister, Monachium, listopad 2007
kolekcja instytucjonalna, Europa

Malarz pochodzenia węgierskiego. Studiował malarstwo w akademii w Budapeszcie – ukończył w 1910 r. Należał do niemieckiego ugrupowania Sturm, z którym wystawiał w Berlinie. Malował pejzaże, martwe natury, portrety i kompozycje alegoryczne

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.