POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Warszawa

„Otóż wystarczy uważnie popatrzeć na te prace, aby móc, nie znając nazwisk autorów, posegregować ich utwory na poszczególne grupy. Nowa metoda wydobywa z każdego własny styl; prace różnią się między sobą, tak jak różnią się charaktery i temperamenty. Każdy musi pracować sam, czerpiąc natchnienie nie z gipsowego modelu, lecz z własnej osobowości. (...) kopiowanie zastąpiła twórczość. Równie niesłuszny byłby zarzut czerpania z wzorów, reprodukcji itp. Żaden z uczniów nie miał w ręku niczego podobnego, w życiu swym o żadnych 'izmach' nie słyszał. Sam dla siebie musi być otwartą księgą i z niej musi czytać”.
JERZY DOBRZYCKI, NA NOWYCH DROGACH, „ŚWIAT” 1924, s. 6

W roku 1936 rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Przemysłu Drzewnego w Zakopanem (późniejszy Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara) pod kierunkiem Romana Olszowskiego. W 1939 r. skończył szkołę i został powołany do służby wojskowej w 16. pułku piechoty w Tarnowie. Po kampanii wrześniowej wrócił do domu rodzinnego, gdzie rozpoczął samodzielną pracę rzeźbiarską. Włączył się w nurt akcji podziemnej w szeregach AK.

Po wojnie, od roku 1945 studiował rzeźbę w krakowskiej Akademii Sztuk Plastycznych pod kierunkiem prof. Xawerego Dunikowskiego i doc. Stanisława Popławskiego uczęszczając równolegle (1946/47) do Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Studia ukończył w 1950 r., dyplom uzyskał w roku 1955. Na stałe związał się z Krakowem.

W 1951 r. podjął pracę w Muzeum Narodowym w Krakowie. Pracował jako plastyk w dziale wystaw objazdowych, jak również przy urządzaniu wystaw czasowych i stałych w galeriach muzeum. Był członkiem muzealnej komisji do spraw oceny i wyceny artystycznej, a po utworzeniu Pracowni Renowacji Rzemiosła Artystycznego, został jej kierownikiem.

Równoległym polem działalności Antoniego Bieszczada było środowisko artystyczne Krakowa. Od roku 1954 był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków . Pełnił funkcje rzeczoznawcy Zakładów Artystycznych ARA i PSP, członka Zarządu Sekcji Rzeźby ZPAP, komisarza kilku wystaw okręgowych w Krakowie oraz przez kilka lat komisarza wystawy „Rzeźba Roku”. Brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych plenerach i wystawach.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

25
Antoni BIESZCZAD (1915 Niedźwiada - 1980 Kraków)

Zemsta, lata 30. XX w.

drewno, 40 x 10 x 11 cm
sygnatura ryta na podstawie: 'BIESZCZAD'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Warszawa

„Otóż wystarczy uważnie popatrzeć na te prace, aby móc, nie znając nazwisk autorów, posegregować ich utwory na poszczególne grupy. Nowa metoda wydobywa z każdego własny styl; prace różnią się między sobą, tak jak różnią się charaktery i temperamenty. Każdy musi pracować sam, czerpiąc natchnienie nie z gipsowego modelu, lecz z własnej osobowości. (...) kopiowanie zastąpiła twórczość. Równie niesłuszny byłby zarzut czerpania z wzorów, reprodukcji itp. Żaden z uczniów nie miał w ręku niczego podobnego, w życiu swym o żadnych 'izmach' nie słyszał. Sam dla siebie musi być otwartą księgą i z niej musi czytać”.
JERZY DOBRZYCKI, NA NOWYCH DROGACH, „ŚWIAT” 1924, s. 6

W roku 1936 rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Przemysłu Drzewnego w Zakopanem (późniejszy Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara) pod kierunkiem Romana Olszowskiego. W 1939 r. skończył szkołę i został powołany do służby wojskowej w 16. pułku piechoty w Tarnowie. Po kampanii wrześniowej wrócił do domu rodzinnego, gdzie rozpoczął samodzielną pracę rzeźbiarską. Włączył się w nurt akcji podziemnej w szeregach AK.

Po wojnie, od roku 1945 studiował rzeźbę w krakowskiej Akademii Sztuk Plastycznych pod kierunkiem prof. Xawerego Dunikowskiego i doc. Stanisława Popławskiego uczęszczając równolegle (1946/47) do Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Studia ukończył w 1950 r., dyplom uzyskał w roku 1955. Na stałe związał się z Krakowem.

W 1951 r. podjął pracę w Muzeum Narodowym w Krakowie. Pracował jako plastyk w dziale wystaw objazdowych, jak również przy urządzaniu wystaw czasowych i stałych w galeriach muzeum. Był członkiem muzealnej komisji do spraw oceny i wyceny artystycznej, a po utworzeniu Pracowni Renowacji Rzemiosła Artystycznego, został jej kierownikiem.

Równoległym polem działalności Antoniego Bieszczada było środowisko artystyczne Krakowa. Od roku 1954 był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków . Pełnił funkcje rzeczoznawcy Zakładów Artystycznych ARA i PSP, członka Zarządu Sekcji Rzeźby ZPAP, komisarza kilku wystaw okręgowych w Krakowie oraz przez kilka lat komisarza wystawy „Rzeźba Roku”. Brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych plenerach i wystawach.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.