“W filmie “Stałe zajęcie” Tyszkiewicz i Sosnowski zajmują się próbą analizy za pomocą języka artystycznego wewnętrznych procesów psychicznych w relacji kobieta-mężczyzna budując wizualne ekwiwalenty tego typu doświadczeń. Powstaje w ten sposób obraz siatki subtelnych napięć wytwarzanych przez akcję, która stanowi ciąg faktów-relacji kreowanych w formie improwizacji przez kobietę i mężczyznę, którymi są autorzy filmu. Użyte w nim rekwizyty, takie jak futerko czy cygaro, podkreślają silne emocje seksualne, którymi nasycony jest obraz” (za: Ewa Gorządek, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, grudzień 2007, culture.pl).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

113
Zdzisław SOSNOWSKI, Teresa TYSZKIEWICZ

"Permanent position / Stałe zajęcie", 1978
odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 17,7 x 13,2 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany długopisem na odwrociu: 'Teresa & Zdzisław | SOSNOWSKI | "stałe zajęcie" | "permanent posiition | 1978'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna

02.04.2020

19:00

Sprzedane 4 800 zł (5 904 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 6 000 - 8 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

“W filmie “Stałe zajęcie” Tyszkiewicz i Sosnowski zajmują się próbą analizy za pomocą języka artystycznego wewnętrznych procesów psychicznych w relacji kobieta-mężczyzna budując wizualne ekwiwalenty tego typu doświadczeń. Powstaje w ten sposób obraz siatki subtelnych napięć wytwarzanych przez akcję, która stanowi ciąg faktów-relacji kreowanych w formie improwizacji przez kobietę i mężczyznę, którymi są autorzy filmu. Użyte w nim rekwizyty, takie jak futerko czy cygaro, podkreślają silne emocje seksualne, którymi nasycony jest obraz” (za: Ewa Gorządek, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, grudzień 2007, culture.pl).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.