K. Rudzki i S-ka - przedsiębiorstwo inżynieryjne, produkcyjne i budowlane. Założone w Warszawie w 1858 r. jako odlewnia żelaza przez Andrzeja Artura Zamoyskiego a prowadzone przez Konstantego Rudzkiego.W krótkim czasie rozszerzyła swą działalność na budownictwo, przemysł stalowy i inżynierię. Pod koniec XIX w., przedsiębiorstwo z siedzibą w Warszawie i dużą fabryką w Mińsku Mazowieckim, stało się jednym z największych i najbardziej doświadczonych przedsiębiorstw budujących mosty w Europie środkowej i wschodniej, posiadając około 20% udziałów w budowie mostów w Cesarstwie Rosyjskim. Po II wojnie światowej zostało znacjonalizowane i wkrótce zlikwidowane. W trakcie swego istnienia przedsiębiorstwo było odpowiedzialne za niektóre z najbardziej innowacyjnych konstrukcji mostów na świecie, w tym za budowę mostu Poniatowskiego w Warszawie (1914), Mostu Chabarowskiego (1916, z długością ponad 2500 m przez kilka dekad był najdłuższym mostem w Europie i Azji) i za budowę mostu w Maurzycach (1927, pierwszy spawany most drogowy na świecie).

86
ZDJĘCIA Z BUDÓW MOSTÓW przedsiębiorstwa K. Rudzki i Ska, 1908-1929

Sygnowane dziurkowaniem: Tow. K.Rudzki i Ska Warszawa, opisane na odwrocie

A. Most kolejowy przez Liwiec pod Łochowem, 1923; 16,7 x 22,7 cm
B. Most kolejowy przez Amur pod Chabarowskiem, 1915; 17 x 22,7 cm
C. Most miejski im. Piotra Wielkiego przez Newę, Petersburg 1908-1912; 16,5 x 22,3 cm
D. Most kolejowy przez Niemen pod Grodnem, 1927; 16,2 x 22,7 cm
E. Most kolejowy przez San pod Rozwadowem, 1922; 17 x 23 cm
F. Most kolejowy przez Amur pod Chabarowskiem, 1915; 22 x 28 cm, zdjęcie przedarte
G. Stadion „Legii”, Warszawa, 1929; 11,5 x 17 cm
H. Wiadukt kolejowy nad drogą Toruńską, Bydgoszcz-Gdynia, 1929; 12,8 x 17,8 cm
J. Most kolejowy przez Wisłę pod Sandomierzem, 1927-28; 12 x 17 cm
K. Most kolejowy przez Bug pod Małkinią, 1922; 12 x 17 cm
L. Wiadukt kolejowy nad drogą Toruńską, Bydgoszcz-Gdynia, 1929; 12,8 x 17,8 cm
M. Wiadukt Fordoński kolei Bydgoszcz-Gdynia, 1929; 13 x 17,8 cm
N. Wzmocniony most kolejowo-drogowy przez Wisłę, Toruń, 1927-29; 12 x 18 cm
O. Stadion „Legii”, Warszawa, 1929; 11 x 17 cm
P. Most kolejowy przez Amur pod Chabarowskiem, 1915; 12,5 x 17,6 cm
R. Most kolejowy przez Dźwinę Zachodnią koło Rygi, 1912-1914; 16,7 x 22,5 cm
S. Most kolejowy przez Amur pod Chabarowskiem, 1915; 17 x 12,3 cm

Cena wywoławcza każdego zdjęcia: 300 zł

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

K. Rudzki i S-ka - przedsiębiorstwo inżynieryjne, produkcyjne i budowlane. Założone w Warszawie w 1858 r. jako odlewnia żelaza przez Andrzeja Artura Zamoyskiego a prowadzone przez Konstantego Rudzkiego.W krótkim czasie rozszerzyła swą działalność na budownictwo, przemysł stalowy i inżynierię. Pod koniec XIX w., przedsiębiorstwo z siedzibą w Warszawie i dużą fabryką w Mińsku Mazowieckim, stało się jednym z największych i najbardziej doświadczonych przedsiębiorstw budujących mosty w Europie środkowej i wschodniej, posiadając około 20% udziałów w budowie mostów w Cesarstwie Rosyjskim. Po II wojnie światowej zostało znacjonalizowane i wkrótce zlikwidowane. W trakcie swego istnienia przedsiębiorstwo było odpowiedzialne za niektóre z najbardziej innowacyjnych konstrukcji mostów na świecie, w tym za budowę mostu Poniatowskiego w Warszawie (1914), Mostu Chabarowskiego (1916, z długością ponad 2500 m przez kilka dekad był najdłuższym mostem w Europie i Azji) i za budowę mostu w Maurzycach (1927, pierwszy spawany most drogowy na świecie).