Od wielu lat Ryszard Grzyb tworzy i "kolekcjonuje" krótkie formy poetyckie, które nazywa "zdaniami napowietrznymi". Mają one formę komunikatów przypominających slogany reklamowe, dlatego z łatwością można je wprowadzać do przestrzeni publicznej, co kilkukrotnie zostało zorganizowane przez Galerię Propaganda. Kilkadziesiąt "Zdań" przetłumaczono też na kilka języków, gdy pojawiały się one za granicą. Z okazji wystawy "Tylko zepsute zegary pokazują właściwy czas" w Gdańskiej Galerii Miejskiej w 2019 artysta przygotował zestaw zdań odnoszący się do tematu — pojawiły się one w charakterze blaszanych tabliczek informacyjnych wplecionych w przestrzeń galerii.

RYSZARD GRZYB (1956)
Studiował na wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w pracowni Zbigniewa Karpińskiego, a następnie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1982-1992 był członkiem Gruppy, był też współzałożycielem i wydawcą pisma Gruppy – „Oj, dobrze już”. Zadebiutował jeszcze w okresie studiów we Wrocławiu. Oprócz malarstwa zajmuje się poezją, tworzy krótkie sentencje poetyckie, które opatrzył wspólnym tytułem Zdania napowietrzne. W 2005 roku przy okazji festiwalu reklamy Złote Orły przekształciły się one w multimedialny projekt Placebo i umieszczone zostały w kontekście zupełnie obcym poetyckim eksperymentom – na billboardach, pocztówkach, w ogłoszeniach prasowych, a później w przestrzeni galeryjnej warszawskiej galerii Appendix2 na ołówkach, kubkach i tabliczkach informacyjnych oraz jako neony i „videofontanna”. W 2010 roku został laureatem Nagrody im. Jana Cybisa. Mieszka i pracuje w Warszawie.


PODATKI I OPŁATY:
- Opłata organizacyjna: do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Wynosi ona 18%.
- Droit de suite: przy wybranych i oznaczonych obiektach, do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP.

DOGRYWKA:
Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik czasu widoczny w kolorze czerwonym.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty.
Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe oferty.

LICYTACJA
Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez system aukcyjny.
Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.

06
Ryszard GRZYB (ur. 1956, Sosnowiec)

Zdania napowietrzne, 2019

blacha wytłaczana, malowana, unikat, sygnowany, 34 x 56 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Od wielu lat Ryszard Grzyb tworzy i "kolekcjonuje" krótkie formy poetyckie, które nazywa "zdaniami napowietrznymi". Mają one formę komunikatów przypominających slogany reklamowe, dlatego z łatwością można je wprowadzać do przestrzeni publicznej, co kilkukrotnie zostało zorganizowane przez Galerię Propaganda. Kilkadziesiąt "Zdań" przetłumaczono też na kilka języków, gdy pojawiały się one za granicą. Z okazji wystawy "Tylko zepsute zegary pokazują właściwy czas" w Gdańskiej Galerii Miejskiej w 2019 artysta przygotował zestaw zdań odnoszący się do tematu — pojawiły się one w charakterze blaszanych tabliczek informacyjnych wplecionych w przestrzeń galerii.

RYSZARD GRZYB (1956)
Studiował na wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w pracowni Zbigniewa Karpińskiego, a następnie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1982-1992 był członkiem Gruppy, był też współzałożycielem i wydawcą pisma Gruppy – „Oj, dobrze już”. Zadebiutował jeszcze w okresie studiów we Wrocławiu. Oprócz malarstwa zajmuje się poezją, tworzy krótkie sentencje poetyckie, które opatrzył wspólnym tytułem Zdania napowietrzne. W 2005 roku przy okazji festiwalu reklamy Złote Orły przekształciły się one w multimedialny projekt Placebo i umieszczone zostały w kontekście zupełnie obcym poetyckim eksperymentom – na billboardach, pocztówkach, w ogłoszeniach prasowych, a później w przestrzeni galeryjnej warszawskiej galerii Appendix2 na ołówkach, kubkach i tabliczkach informacyjnych oraz jako neony i „videofontanna”. W 2010 roku został laureatem Nagrody im. Jana Cybisa. Mieszka i pracuje w Warszawie.


PODATKI I OPŁATY:
- Opłata organizacyjna: do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Wynosi ona 18%.
- Droit de suite: przy wybranych i oznaczonych obiektach, do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP.

DOGRYWKA:
Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik czasu widoczny w kolorze czerwonym.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty.
Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe oferty.

LICYTACJA
Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez system aukcyjny.
Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.